Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli

Etkinlik Tarihi: 04.07.2019

Hakkında

Günümüzde ülkeler Milli Kapasiteleri ile anlam kazanmakta ve ayakta durmaktadır. Çok çeşitli parametreler ve unsurlardan oluşan Milli Kapasite kavramında Enerji ve Enerji Güvenliği çok büyük önem taşımaktadır. Enerji güvenliği enerji arz güvenliği, fiziki güvenlik ve siber güvenlik boyutlarıyla ele alınması gereken bir kavramdır.


Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve artan enerji talebi, “enerji sorunu”nu gündeme getirmektedir. Özellikle yenilenebilir kaynakların yaygın olarak kullanılmaması, fosil yakıtların yakın bir zamanda tükeneceği üzerinde oluşan kaygılar ve enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde çıkan sorunlar enerji güvenliğini gündemde ilk sıraya çıkarmıştır.


Enerji güvenliği beş ana başlık çerçevesinde ele alınabilir:

•Öngörülebilen bir gelecek için krizlerden etkilenmeyecek bir sürecin oluşturulması

•Tüketicilerin ihtiyacı olan enerji kaynaklarının yeterli ölçüde olması (rezerv)

•Kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması (iletim)

•Makul fiyatlarla piyasaya arz edilmesi (Fiyatların rekabetçi piyasa koşullarında belirlenmesi, kırılgan ve çok değişken olmaması, enerji fiyatlarındaki değişimin alan ya da satan devletteki genel refah düzeyini etkilemeyecek ölçüde olması)

•Kritik enerji altyapılarının fiziki ve siber güvenliklerinin sağlanması


Enerji bağlamındaki kritik altyapılar, muhtelif sivil ve askeri tehditlere maruz kaldığından, ulusal düzeyde korunması gereken stratejik sistemler kapsamında değerlendirilmektedir. Operasyonel süreçleri hedef alan ve fiziksel dünyada çeşitli sonuçlar doğurabilecek saldırıların çoğu IT sistemlerinin kötüye kullanımı ile başlamaktadır.

Etkinlik Programı

09.00 - 09.30

KAYIT

09.30 - 09.40

AÇILIŞ KONUŞMASI

Murat İKİNCİ, STM Genel Müdürü

09.40 - 10.10

ANA KONUŞMACI SUNUMU

Dr.Fatih BİROL, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı

 

10.10 - 12.30

PANEL 

Panelistler:

  • Prof. Dr. İsmail DEMİR, Savunma Sanayii Başkanı
  • Alparslan BAYRAKTAR, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
  • Prof. Dr. Gülnur AYBET, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
  • Prof.Dr.Oktay F. TANRISEVER, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi


Moderatör:
Hakan ÇELİK, Gazeteci, Televizyon ve Radyo Program Yapımcısı ve Yorumcusu

12.30 - 13.00

SORU – CEVAP

13.00 - 14.00

RESEPSİYON

Konuşmacılar

Prof. Dr. İsmail DEMİR
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Panelist
Prof. Dr. İsmail Demir, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi ve İTÜ’de birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1985 yılında MEB bursu ile yüksek lisans ve doktora öğrenimi için ABD’ye gitti. Michigan Üniversitesinde uygulamalı mekanik, Purdue Üniversitesinde ise uzay ve havacılık dalında yüksek lisans derecesini aldı. 1989 yılında doktora eğitimi kapsamında katı cisim mekaniği, çatlak mekaniği ve malzeme konularında çalışmaya başladı. En iyi lisans üstü araştırmacı ödülünü aldığı bu bölümde çeşitli konularda araştırma görevlisi olarak da çalıştı. Ayrıca, doktora sırasında Livermore ve Pasifik Kuzeybatı Laboratuvarları gibi araştırma kurumları bünyesinde yürütülen araştırmalarda görev aldı. 1992 yılında Washington State Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden doktora derecesi ile mezun oldu. Mayıs 1992’de; Kanada’da bulunan British Columbia ve Victoria üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak yarı iletken tekil kristal büyütme (single crystal growth) konusunda çalışmalar yaptı. 1993 yılında Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1997 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden uçak elemanları ve malzemesi dalında doçentlik unvanı aldı. Bu süre zarfında kısa dönemlerle çeşitli araştırma projelerine katılmak üzere ABD’ye giderek Livermore, Kuzeybatı Pasifik Milli Laboratuvarları, Washington State Üniversitesi Malzeme Araştırma Merkezi ve makina mühendisliği bölümlerinde kısmi zamanlı araştırmacı olarak malzeme, nümerik modelleme, mikro ve mezomekanik ile nanoteknoloji konularında araştırmalar yürüttü. 2002 yılında araştırmacı olarak Washington State Üniversitesi Malzeme Araştırmaları Merkezinde çalışmaya başlayarak DARPA projelerinde görev aldı ve mikro elektromekanik sistemler üzerine araştırmalar yaptı.2003 yılı sonunda davet üzerine Türkiye’ye dönerek Türk Havayolları Anonim Ortaklığı bünyesinde eğitim başkanı olarak göreve başladı. Nisan 2005’te THY’de teknikten sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Görevi süresince THY’nin uzmanlık alanlarına göre alt şirketler oluşturulması ve hisselerinin çoğunluğunun halka arz edilerek özelleştirilmesi süreçlerine etkin olarak katıldı. Mayıs 2006’da THY Uçak Bakım Onarım Biriminin başındayken bu birimin THY’den ayrılarak ayrı tüzel kişiliği olan bir şirket olarak yapılanmasını sağladı ve THY Teknik AŞ’nin ilk genel müdürü oldu. Bu görevi yürüttüğü sırada THY Teknik (Turkish Technic) markasını oluşturmakla kalmayıp THY Teknik’i, THY dışındaki şirketlere de hizmet veren, dünya çapında bir uçak bakım onarım şirketi konumuna getirdi. Bu çabalar neticesinde THY Teknik kısa sürede en iyi 10 uçak bakım onarım şirketi (MRO) arasına girmeyi başardı ve nihayetinde Avrupa’nın en iyi uçak bakım onarım şirketi seçilme başarısını gösterdi. 2014 yılına kadar THY Teknik genel müdürü ve yönetim kurulu başkan vekili olarak devam ettirdiği bu görevi sırasında; Amerikalı Pratt&Whitney Motor şirketi ile 150 milyon ABD doları sermayeli Turkish Engine Center adlı uçak motorları bakım onarım şirketi, Amerikalı Goodrich AeroStructures firması ile uçak motor kaportası ve ters tepki ünitelerinin bakım onarımı için Goodrich Turkish Technic Service Center (GTTSC), Zorlu Enerji ile TURKBINE adlı uçak motorları ve gaz türbinleri bakım onarım şirketi, TUSAŞ ile uçak kabin içi ekipmanları imalat şirketi (Turkish Cabin Interior TCI), Kibar Holding ile uçak koltuğu imalat şirketi (Turkish Seat Industries-TSI) gibi ortaklıkların kurulmasını sağlayarak ilgili şirketlerde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Türk Hava Yolları Şirketinde görev yaptığı dönemde, 2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı civarında 80’li yıllarda rahmetli Turgut Özal’ın İleri Teknoloji Parkı (ITEP) alanı olarak adlandırdığı bölgeye katma değer sağlamak amacıyla dünya klasmanında bir bakım onarım merkezi kurma ideali ile SSM’den arazi tahsisi ve kiralanması görüşmeleri ile başlayan HABOM projesi çeşitli handikaplara, inşaat ve zemin problemlerine rağmen başarı ile tamamlanan ilk proje oldu. 300 milyon doların üzerinde bir inşaat ve 100 milyon doların üzerinde bir ekipman maliyetiyle kurulan 370 bin metrekarelik kapalı alana sahip havacılık bakım onarım merkezi, mimari ve inşaat teknikleri açısından Türkiye’de ve Avrupa’da ilk denilebilecek uygulamaların hayata geçirildiği yerdir. Aynı dönemde Ankara Esenboğa Havalimanında bir hangar yapılması ve Atatürk Havalimanında özel bir şirketin işletmekte zorluk çektiği devasa iki yeni hangarın THY Teknik bünyesine katılması gibi hamleler yaptı. Ayrıca teknisyen yetiştirme programları ile kabiliyet ve kapasite açısından THY Teknik’in bir marka olarak dünya MRO pazarında yer almasını sağladı. Göreve başladığı 2005 yılında yıllık 200 milyon ABD doları ciro, %10 üçüncü parti müşteri ve 2500 kişi ile THY’nin bir birimi olarak faaliyete başlayan THY Teknik şirketini; 850 milyon ABD doları cirolu, %28 üçüncü parti müşterili ve 5 bin kişilik bir şirket olarak bıraktı. Nisan 2014’te Savunma Sanayi Müsteşarlığına atandı. Savunma Sanayii müsteşarı olarak Türkiye’de birçok savunma sanayii projesinin tamamlanmasını ve yeni projelerin başlatılmasını sağladı. Demir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tavizsiz, yerli ve milli bir savunma sanayii idealini hayata geçirmek üzere yeni yapılanmalarla tedarik ve modernizasyon süreçlerini “İstiklal ve İstikbalimiz İçin” sloganı ile yürütmektedir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na bağlanmış, Temmuz 2018’de ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış olup, Prof. Dr. İsmail Demir Savunma Sanayii başkanı olarak görevine devam etmektedir. Çeşitli uluslararası dergi ve konferanslarda kompozit malzemeler, çatlak mekaniği, teorik ve nümerik elastik modellemeler, mikro elektromekanik konularında yayımlanan çok sayıda makalesi mevcuttur.
X
Alparslan BAYRAKTAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Panelist
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Alparslan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

X
Dr. Fatih BİROL
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Ana Konuşmacı
Dr. Fatih Birol, Eylül 2015'ten bu yana Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve, Eylül 2019'da başlayacak olan dört yıllık ikinci bir dönem için Ocak 2018'de yeniden seçilmiştir. UEA, Dr. Birol liderliğinde, 1974'teki kuruluşundan bu yana ilk kapsamlı modernizasyon programını gerçekleştirdi. Bu program üç ayağa odaklanmaktadır: Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin katılımına olanak sağlamak üzere UEA’nın kapılarını açarak küresel enerji talebindeki payını % 38'den yaklaşık % 75'e yükseltmek; UEA’nın güvenlik alanındaki sorumluluk portföyüne petrolün yanında doğal gaz ve elektriği de eklemek  ve UEA'yı temiz enerji teknolojileri ve enerji verimliliği için küresel merkez haline getirmek. UEA Başkanı olarak atanmasından önce, Dr. Birol, UEA'da 20 yıldan fazla bir süre çalışmış olup, bu süre zarfında sektörün amiral gemisi olan “Dünya Enerji Görünümü” dokümanının yayınlanmasından sorumlu Baş Ekonomist konumuna kadar yükselmiştir. Ayrıca, enerji konusunda dünyanın en aktif endüstri danışma gruplarından biri olan UEA Enerji İş Konseyi'nin kurucusu ve başkanıdır. Dr. Birol, Forbes Magazine tarafından dünyanın enerji alanındaki en etkili insanlar arasında yer almış ve 2017 yılında Financial Times tarafından Yılın Enerji Adamı olarak seçilmiştir. Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) Enerji Danışma Kuruluna başkanlık etmekte ve BM Genel Sekreteri’nin “Herkes için Sürdürülebilir Enerji” Danışma Kurulu’nda görev yapmaktadır. Japon İmparatoru'ndan “Emperor’s Order of the Rising Sun”, İsveç Kralı’ndan “the Order of the Polar Star” dâhil olmak üzere Avusturya, Almanya ve İtalya'dan en yüksek Cumhurbaşkanlığı nişan ve madalyaları almıştır. UEA'dan önce, Dr. Birol Viyana'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden enerji mühendisliği lisans derecesi, Viyana Teknik Üniversitesi'nden ise enerji ekonomisi üzerine yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Dr. Birol, 2013 yılında Imperial College London tarafından Doktora Bilim Onuru ile ödüllendirildi. Ayrıca; Dr. Birol 2013 yılında Galatasaray Futbol Kulübü yaşam boyu onursal üyeliğine layık görüldü.

X
Murat İKİNCİ
STM Genel Müdürü Panelist
Murat İkinci, lisans derecesini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans derecesini 1998 yılında aynı üniversiteden aynı bölümden almıştır. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Executive MBA derecesine sahiptir. 1996-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Yazılım Mühendisi olarak başladığı Havelsan’daki görevini 1998 yıl sonuna kadar sürdürmüştür. 2000 yılında STM’de Bilgisayar Mühendisi olarak başladığı görevine sırasıyla Yazılım Bölümü’nden sorumlu Müdür ve Savunma Projelerinden sorumlu Direktör olarak devam etmiştir. Bu süre içinde NATO da dahil olmak üzere birçok üst düzey savunma projesinin tamamlanmasında kritik görevlerde bulunmuştur. 2013 yılından itibaren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’de Denizcilik Programları, Savunma Tedarik, Danışmanlık Hizmetleri ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Hizmetleri’nden oluşan Mühendislik ve Danışmanlık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettirmiş olup, 17 Ağustos 2018 itibariyle Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. Halen Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Savunma ve Güvenlik Kurulu Üyeliğini, TR TEST Değerlendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

X
Prof. Dr. Gülnur AYBET
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Panelist
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Türkiye’de 2017-2019 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Profesör olarak görev yapmış; 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı ve BAUCESS Güvenlik Araştırmaları Merkezi kurucu yöneticisi görevlerinde bulunmuş ve 2013 yılında İngiltere’den gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kurmuştur. 2001-2013 yılları arasında İngiltere’de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, Kent Üniversitesinde Uluslararası Güvenlik alanında ilk yüksek lisans programını kurmuş ve yönetmiştir. Ayrıca İngiltere’de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye’de Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. Uzmanlık alanları; uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanmasını kapsar. Prof. Aybet lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yonetimi) İngiltere’de Royal Holloway College,Londra Üniversitesi’den, Yüksek Lisans (MSc. Uluslararası İlişkiler) Southampton Üniversitesi, ikinci Yüksek Lisans (M.Phil Savaş Bilimleri) King’s College Londra Üniversitesi ve Doktorasını (Uluslararası İlişkiler) yine İngiltere’de Nottingham Üniversitesinden almıştır. NATO, Dış İşleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yapan Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misafir araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders veren ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyesi olan Aybet; NATO, AB gibi uluslararası örgütlere ve birçok devlet kurumlarına da uluslararası güvenlik konularında danışmanlık yapmış, uluslararası medyada güncel konuların analizini yapmakla tanınmıştır. 

X
Prof. Dr. Oktay F. TANRISEVER
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Panelist
Prof. Dr. Oktay Tanrısever Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanıdır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden, Doktora derecesini ise Londra Üniversitesinden Rusya Siyaseti alanında almıştır. Kendisi ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bölge Çalışmaları ve Avrasya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017’den bu yana Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Enerji Diplomasisi Çalışma Grubu Başkanıdır. Halen Uluslararası ilişkiler kuramları; Doğu Avrupa, Avrasya ve Asya’da bölgesel güvenlik ve barış inşası; Göç, Terörizm ve Siber alan gibi Ulusötesi güvenlik konuları; Enerji, su ve çevre diplomasisi ile Uluslararası müzakere konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.

X
Hakan ÇELİK
Gazeteci, Televizyon ve Radyo Program Yapımcısı ve Yorumcusu Moderatör
Hakan Çelik, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve İngiltere’de City University’de lisansüstü çalışmalarına devam etti. Hükümet ve Dışişleri bakanlığı burslarıyla ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya’da uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalarda bulundu. 1997 yılından bu yana Posta Gazetesi yazarlığı yapmaktadır, aynı zamanda gazetenin Ankara Temsilcisi’dir. Doğan Grubu’nda Kanal D ve CNN Türk Ankara Temsilciliği görevlerini de yürüten Çelik halen CNN Türk’te ve TRT’de programlarına devam etmektedir. Hakan Çelik, dış politika, havacılık, savunma, ulaşım ve teknoloji konularını yakından takip eden bir gazetecidir.

X

Etkinlik Videosu

Etkinlik Podcast

Etkinlik Dökümanı

Etkinlik Yeri

Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Noktalı Sokak
06700 Çankaya Ankara
Telefon: +90 312 4576000 
Etkinliği paylaşın:

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.