Performansa Dayalı Lojistik

Performansa Dayalı Lojistik

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2017
Görüntüleme: 873
Yazar: Dr.Hilmi ÖZDEMİR, STM & Dr.Gökhan ÖZKAN, STM

Ülke ekonomilerinden savunma tedarikine ayrılan payda bir düşüş trendi gözlemlenmektedir. Bu durum, savunma sektöründe sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Çözüm arayışları, silah sistemlerinin ömür devri maliyetinin yaklaşık %70’lik bölümünün gerçekleştiği işletme-idame safhasına odaklanmıştır.

Çözüm arayışları kapsamında farklı yaklaşım ve yöntemler denenmiş, sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümün Performansa Dayalı Lojistik (PDL) yaklaşımı ile bulunabileceği tespit edilmiştir. ABD başta olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde etkinlikle uygulanan PDL yaklaşımı yaygınlaşma sürecine girmiştir.

PDL; “yeni bir karmaşık savunma sistemi için malzeme çözümü aşamasından, envanterdeki bir sistem için ise işletme-idame aşamasından başlamak üzere ömür devrinin tüm safhalarını kapsayan, uzun vadeli bir destek stratejisi doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerinin elde edilebilmesi maksadıyla kamu-özel sektör imkân ve kabiliyetlerinin, tüm paydaşların kendi öz yeteneklerine odaklanmasını sağlayacak şekilde bir araya getirilerek tasarlanan ve uygun bir teşvik mekanizması ile hayata geçirilen bütünleşik lojistik stratejisi” şeklinde tanımlanabilir.

Bu raporda ABD, İngiltere ve Türkiye’de PDL alanında yaşanmış olan evrimleşme süreçleri detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca PDL’nin uygulandığı program ve projelerden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. PDL uygulanan programlar üzerinde kamu, özel sektör ve akademik çevreler tarafından yapılan araştırmalarda; PDL yaklaşımı sayesinde sistemlerin göreve hazırlık seviyelerinde ortalama %20 - 40 oranında iyileşme, toplam ömür maliyetlerinde ortalama %15 - 20 oranında bir düşüş, sistemlerin faal olarak çalışma sürelerinde ortalama %40’lık bir artış, lojistik gecikme zamanlarında ise yaklaşık %70 oranında bir iyileşme meydana geldiği tespit edilmiştir. Raporun son kısmında ise ABD, İngiltere ve Türkiye PDL uygulamalarında kullanılmakta olan performans parametrelerine değinilmiştir.

Karmaşık sistemlerin kullanıldığı başta savunma olmak üzere güvenlik, enerji, ulaştırma ve sağlık sektörlerinde PDL yaklaşımı ile tedarik ve işletme - idame süreçlerinin modellenebileceği değerlendirilmektedir.

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.