ThinkTech Online|Focus:

ThinkTech Online|Focus: "Covid -19 Şoku ve Elastikiyet (Resilience): Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?"

Etkinlik Tarihi: 22.04.2020

Hakkında

22.04.2020 tarihinde online mecrada icra edilmiş ThinkTech Online|Focus toplantımızda, toplumların maruz kaldığı Covid-19 pandemisi ve bununla ilintili diğer büyük çaplı şok/travma türlerinin stratejik etkileri ile bu şokların yaratacağı kritik değişikliklerin global ve ulusal seviyede olmak üzere ülkelerin sistemlerinde (sosyal, sağlık, eğitim, ekonomik, güvenlik, gıda, tedarik zinciri, iletişim, ulaşım vb.) yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimleri tartışılmış; bahse konu şok türlerinin ülke sistemlerinde yarattığı/yaratacağı ani değişim ve dönüşümler ve bunlara nasıl adapte olunacağının cevapları aranmıştır.

Elastikiyet tartışmasının -literatürde de yer aldığı şekilde- aşağıdaki dört ana faktör çerçevesinde tartışılması hedeflenmiştir:

  • Hazırlık (Prepare)
  • Şoka Maruz Kalma (Absorb)
  • Telafi Safhası (Recover)
  • Adaptasyon (Adapt)

Etkinlik Programı

Konu

Covid-19 Şoku ve Elastikiyet (Resilience): Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?

Tarih

22 Nisan 2020

Saat

17.00 – 18.30

Moderatör

(E) Korgeneral Alpaslan ERDOĞAN (STM ThinkTech Koordinatörü)

Konuşmacılar

  • Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU (T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı)
  • Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY (T.C. Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Prof. Dr. Banu ONARAL (Drexel Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı)
  • Dr. Gökhan ÖZKAN (STM ThinkTech, Modelleme ve Simülasyon Lideri)

Konuşmacılar

(E) Korgeneral Alpaslan ERDOĞAN
(E) Korgeneral Alpaslan ERDOĞAN
STM ThinkTech Koordinatörü Moderatör
Kara Harp Okulu İşletme Bölümünü müteakip Kara Harp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Bosna Hersek ve Napoli-İtalya’da NATO görevlerinde bulundu. 2004 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanı olarak atandı. Sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı Genel Plan ve Prensipler Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı ile 52’nci Taktik Zırhlı Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında Korgeneralliğe terfi eden ve 3 yıl boyunca Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı olarak görev yapan Erdoğan, 2016 yılında 5’inci Kolordu Komutanlığından Korgeneral Rütbesi ile emekliye ayrıldı. Nisan 2018'den bu yana STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi Koordinatörlüğünü icra etmektedir. 
X
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU
T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Konuşmacı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programı’na devam etmekte olan Dr. Mehmet Güllüoğlu, 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu süre zarfında Türk Kızılayı bünyesinde kurulan Göç Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve daha birçok projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Dr. Mehmet Güllüoğlu halen 2017 yılının Ağustos ayında atandığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dr. Güllüoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını ifa etmektedir.

X
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
T.C. Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Konuşmacı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten (1990) sonra, 1997’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 1991-1992 arası Pratisyen hekim, Amasya Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalıştı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları hastanesine 1992-1997 arası Araştırma Görevlisi; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1997- 2001 arası Uzman Doktor, 2001-2004 arası Yardımcı Doçent Doktor, 2004- 2010 arası Doçent Doktor olarak görev yaptı. Aynı kurumda 2010’dan itibaren Profesör Doktor olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olarak da görev üstlenen Prof. Dr. Şule Akçay, Ankara Tabip Odası, European Respiratory Society, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Bilim Kurulu Üyesidir.

X
Prof. Dr. Banu ONARAL
Prof. Dr. Banu ONARAL
Drexel Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Konuşmacı
Banu Onaral, Drexel Üniversitesinde H.H. Sun Kürsü Profesörü ve Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesinin kurucu dekanıdır (1997 – 2014). Halen adına kurulan ‘Küresel İnovasyon Ortaklıkları’ programını ve bu konuda Rektör danışmanlığı görevini yürütmektedir. Araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklanmıştır. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmış ve Ar-Ge laboratuvarı ve merkezleri kurmuştur. Üniversite laboratuvarlarında geliştirilen biomedikal araştırmanın hızla ticarileşmesi konusunda ‘Çevrimsel Araştırma’ (Translational Research) ve ‘Girişimci Teknoloji Aktarımı’ akımının küresel önderlerindendir. Biyomedikal mühendisliğinde dünyada ilk doktora ünvanı alanlardandır.)
X
Dr. Gökhan ÖZKAN
Dr. Gökhan ÖZKAN
STM ThinkTech Modelleme ve Simülasyon Lideri Konuşmacı
Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliğinden lisans derecesine sahiptir. Bilgi Teknolojisi Yönetimi alanındaki Yüksek lisansını Naval Postgraduate School, Monterey / CA'da ve Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı ile Esnek Hesaplama Algoritmaları konusundaki Doktora derecesini Kocaeli Üniversitesinden almıştır.  Deniz Kuvvetlerindeki 18 yıllık aktif görevinden sonra 2014 yılında emekli olup STM'de çalışmaya başlamıştır. STM ThinkTech'te Sistem Düşüncesi, Karmaşık Sistem Analizleri, Sistem Dinamikleri, Akıllı Sistemler ve Performans Yönetim Sistemleri konularında araştırma, proje, model ve simülasyon geliştirme çalışmalarında Lider Danışman olarak görev almaktadır.

X

Etkinlik Videosu

Etkinlik Podcast

Etkinlik Dökümanı

Etkinlik Yeri

YAYINI TEKRAR İZLEMEK İÇİN:

Etkinliği paylaşın:

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.