İklim Krizleri ve Ulusal Güvenlik

İklim Krizleri ve Ulusal Güvenlik

Yayınlanma Tarihi: 09.06.2020
Görüntüleme: 540
Yazar: STM ThinkTech

Bilim insanlarına göre iklim değişikliği küresel boyutlarda dünyanın en acil sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, ormanlık alanların yok olması, salımı artan sera gazları ve yarattığı küresel ısınmayla birlikte kuraklık ve bunun gibi pek çok unsur artık küresel iklim değişikliğinin, yarattığı çevre ve ekonomi probleminin ötesinde bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu da ortaya koymaktadır.

Artan iklim değişiklikleri ve mevsimlerdeki istikrarsızlıklar orduların ve güvenlik güçlerinin hareket, harekât, lojistik kabiliyetlerini zorlarken insanların karşı karşıya kalacağı sağlık, ulaşım, gıda, ekonomi ve çevre problemlerinden ötürü kamusal anlamda da iç ve dış huzursuzlukların doğmasına yol açmaktadır. Bu nedenle sorunlarla mücadele konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinin güvenlik ve savunma otoritelerine yapılan baskı artmaktadır.

Bu araştırmayla; küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği sorununun güvenlikle ilişkisi incelenerek, iklim değişikliğinin tehdit oluşturduğu güvenlik alanlarına ve alınabilecek önlemlere yönelik bir analiz sunulmaktadır...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.