HAKKIMIZDA

23 Kasım 2017 tarihinde lansmanı yapılan “STM ThinkTech”, Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezidir. Yeni ve farklı bakış açıları ile ülke vizyonuna katkı sunan STM ThinkTech, başta savunma-güvenlik ve mühendislik-teknoloji alanları olmak üzere bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler ve karar destek sistemleri geliştirmektedir. STM ThinkTech, ayrıca; objektif bir yaklaşımla teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Biz Kimiz Video Cover

Tarihçe

Stm Think Tech Tarihce

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur.

Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir.

Yaklaşım

STM ThinkTech; yapısal ve davranışsal boyutlarda “karmaşık” olan olgu ve problemleri anlamak, tanımlamak, anlatmak, çözüm alternatifleri oluşturmak ve raporlamak için “Sistem Düşüncesi” yaklaşımını benimsemiştir. Sistem düşüncesinin öne çıkan özelliği, sistemi bir bütün olarak ele alması ve geleneksel düşüncenin aksine sistemi meydana getiren parçalar arası dinamik etkileşime odaklanmasıdır. Bu yaklaşımın özünde esasen büyük resmi görebilme ve yeni zihinsel modeller geliştirebilme yetkinlikleri yer almaktadır.

Stm Think Tech Karmasiklik Teorisi

Bu yaklaşımı kullanarak önce “yenilikçi ve yaratıcı zihinsel modeller” geliştiriyor, sonrasında bu modelleri dinamik analiz ve modelleme teknikleri ile matematiksel modellere dönüştürüyor ve paydaşlarımıza “karar destek” ve “danışmanlık” hizmetleri sunuyoruz.

STM ThinkTech tarafından sunulan hizmetlerin üretilmesinde kullanılan “öz yetenekler”:

 • Sistem Düşüncesi
 • Program Yönetimi
 • Yapı ve Davranış Modelleme
 • Kodlama ve Simülasyon
 • Network Yönetimi
 • Karmaşık Problem Çözümü
 • Uygulanabilir ve Yenilikçi Strateji Geliştirme

Sistem Ve Sistem Dusuncesi

 

İş Modeli

STM ThinkTech; öz yeteneklerini kullanarak bir olguyu/problemi tanımlar, analiz eder, sentezler, modeller, simüle eder ve raporlar.

STM ThinkTech’in iş modelinin nihai çıktısı özgün, yenilikçi, açıklanabilir, veri ve bilgiye dayalı, uygulanabilir ve ölçülebilir “adaptif ve rekabetçi stratejiler”dir.

 

Stm Thinktech Is Modeli

İş Birlikleri

STM ThinkTech birincil hedef kitle / mevcut paydaş portföyü:

 • Savunma ve Güvenlik Ekosistemi
 • Bilim ve Teknoloji Ekosistemi
 • Politika ve Strateji Geliştirmekten Sorumlu Kamu Ekosistemi
 • Özel Sektör Üretim Ekosistemi
 • Akademik Ekosistem
 • Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar
 • Düşünce Kuruluşları

Ssb Logo

Asbu Logo

Baskent Universitesi

Kop Logo

Ipek Yolu Logo

Seta

Nato Otan Logo

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.