NE SUNUYORUZ? 

Odağımız

STM ThinkTech; yüksek teknolojili sistemlerin kullanıldığı ve ülkeler için çok kritik olan savunma ve güvenlik alanında konsept ve uygulama seviyelerinde analizler ile kamuoyuna vizyon sunmakta, karar vericilerin politika ve strateji üretimine katkı sağlamaktadır.

Savunma ve Güvenlik Analizlerimiz

Analiz ve Raporlama

STM ThinkTech; objektif bir yaklaşımla teknolojik öngörüler sunan derinlikli analizler yapmakta ve raporlamaktadır.

STM ThinkTech tarafından savunma ve güvenlik gündemine ilişkin raporlar stratejik seviyedeki karar vericiler, teknoloji-yoğun sektör paydaşları ile akademik dünyaya yenilikçi ve farklı bakış açıları sunmaktadır.

STM ThinkTech; ülke kamuoyunun ve stratejik seviye yönetim kademelerinin gündeminde yer alan kritik savunma ve güvenlik temalarını saha çalışması, mülakat ve literatür araştırması gibi yöntemlerin yanı sıra, alanında duayen ve üst düzey katılımcıların yer aldığı panel ve odak toplantılar vasıtasıyla analiz etmekte, analiz sonuçlarını kamuoyu ve devlet yönetimi ile basılı ve elektronik ortamlarda paylaşmaktadır.

Tüm Araştırma ve Yayınlar

Etkinlikler

STM ThinkTech teknoloji odaklı üst seviye buluşmalar, paneller, çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenleyerek savunma ve güvenlik alanında konunun önde gelen uzmanlarını ve kanaat liderlerini bir araya getirmekte, savunma ve güvenlik gündemine ışık tutmaktadır.

Tüm Etkinlikler

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.