Site Kullanım Koşulları

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (“STM” ya da “Şirket”),bu sayfada tanımlanan Site Kullanım Koşulları ve “https://thinktech.stm.com.tr “ (“Web Sitesi”) tarafından sunulan bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümleri düzenler. Ziyaretçi olarak lütfen bu bildirimi İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. İnternet Sitesi’ne erişmekle ve kullanmakla, aşağıda belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. STM, bu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar;

1) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere İnternet Sitesi’nde kullanılan tüm görsel, sesli ve yazılı materyallerin fikri mülkiyet hakları STM ya da üçüncü kişi veya kuruluşlara aittir. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, İnternet Sitesi veya içerikte yer alan herhangi bir hususun kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır.

2) İnternet Sitesi’nde yer verilen tüm üçüncü kişi ürün, şirket adı, cihazları, logoları, grafikleri veya tasarımları ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır veya ticari markaları olabilir. İzinsiz herhangi bir kullanım, hak sahibinin haklarını ihlal edebilir.

3) Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi’nde yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. İnternet Sitesi’nin hiçbir unsuru veya içeriği STM’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

4) Ziyaretçi, STM veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, İnternet Sitesi’nde tüm ziyaretçiler için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda STM’nin münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5) Bu İnternet Sitesi’nin içeriğinde değişiklik yapma hakkı yalnızca STM'ye ait olup, başka hiçbir ziyaretçi, internet sitesinin içeriğini değiştiremez. STM dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, bazı bölümlerine erişimi engelleyebilir.

6) STM, İnternet Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir. İnternet Sitesi’nde yayınlanan bilgilerde eksiklikler, yanlışlıklar, yazım hataları bulunabilir. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında ve/veya nedeniyle oluşabilecek hiçbir zarardan maddi veya manevi zarar da dâhil olmak üzere STM’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kayıtsız şartsız kabul eder.

7) İnternet Sitesi’nin başka internet sitelerine bağlantı vermesi durumunda, Site Kullanım Koşulları sadece STM internet sitesi için geçerli olacak ve diğer internet sitelerini kapsamayacaktır. İnternet Sitesi’nden yönlendirilen internet siteleri için ilgili internet sitelerinin Site Kullanım Koşulları geçerli olacaktır. Bağlantıları dahil etmemiz, bu tür internet sitelerinde yer alan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez. STM, bu sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve hizmet ve içerik kalitesi nedeniyle oluşabilecek herhangi bir maddi ve manevi kayıp ve zarardan sorumlu değildir.

8) İnternet Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsurun, Site Kullanım Koşulları’nda yer alan şartlar veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Ziyaretçi’ye aittir.

9) Site Kullanım Koşulları’nda belirtilen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri, uygulanacak hukuk ise Türk Hukuku’dur. Ziyaretçi’nin açıklanan koşullara aykırı davranışı halinde STM’nin kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.