Askeri Sistem ve Platformların Siber Güvenliği

Askeri Sistem ve Platformların Siber Güvenliği

Yayınlanma Tarihi: 15.03.2021
Görüntüleme: 158
Yazar: STM ThinkTech

Hayatın hemen her alanında merkezi bir rol edinmiş olan bilgi ve iletişim teknolojileri sağladığı geniş imkânlar yanında güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. 1990’lardan itibaren devletler beşinci boyut olarak değerlendirilen siber uzayın sağladığı imkânları askeri kapasitelerini geliştirmede yeni bir fırsat olarak görmüştür. Bu doğrultuda uluslararası sistemde küresel ve bölgesel güç konumunda olan birçok devlet, hatta uluslararası örgütler, kendi siber savunma ve saldırı yeteneklerini artırmak amacıyla siber güvenlik stratejileri ortaya koymaya başlamıştır.

Bugün siber güvenlik, farklı kurumların sorumluluklarıyla kesişen çok boyutlu ve stratejik olarak ele alınması gereken bir konu hâline gelmiştir. Ancak her şeyden önce bir güvenlik meselesi olması nedeniyle askeri boyutu önemini korumaktadır.

Analizimizde öncelikle siber güvenlik kavramı ve olgusu değerlendirilerek, askeri sistem ve platformların karşı karşıya kalabileceği siber tehditler ile bu alanda öne çıkan yeni teknolojilere değinilecek, ayrıca güncel siber güvenlik stratejileri gözden geçirilecektir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.