Dünya Ekonomik Forumunda Öne Çıkan Teknolojiler
15.01.2019 STM ThinkTech

Dünya Ekonomik Forumunda Öne Çıkan Teknolojiler

Stm Blog Dunya Ekonomik Forumu One Cikan Teknolojiler

Bilim, teknoloji ve inovasyona odaklanan en önemli küresel zirvelerden biri olan ve “Yaz Davos”u olarak da bilinen Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı (AMNC18) bu yıl “Dördüncü Sanayi Devrimi’nde İnovatif Toplumlar Oluşturmak” temasıyla 18-20 Eylül 2018 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tianjin şehrinde gerçekleştirildi. Toplantılara 111’den fazla ülkeden 2.500’ü aşkın iş dünyası lideri, politikacı ve uzman katıldı.

Dördüncü Sanayi Devrimi’ne ilişkin ekonomik, politik, toplumsal ve çevresel konulardaki küresel zorlukları elealan toplantılarda bilim ve teknolojinin jeopolitik, ekonomik ve sosyal gündemler üzerindeki etkisini ve şeklini belirleyen katılımcılar, üç gün boyunca 200’den fazla oturuma katılma fırsatı buldu.

Küreselleşme, Ticaret ve Çin’in Dünyaya Açılması

Üç gün süren toplantıların açılış konuşmasını yapan Çin Premier’i Li Keqiang, sunumunda serbest ticaretin temel prensiplerinin korunması gerektiğine ve tek taraflı ticari hareketlerin problemleri çözemeyeceğine değindi. Çin’in dışa açılma sürecinin önümüzdeki yıllarda hızlanacağını söyleyen Premier Li, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde istikrarlı bir büyümeyi sürdürmenin daha da zorlaştığını, fikri mülkiyet ihlalleri ve diğer yasadışı iş uygulamalarının hızla cezalandırılacağını ve ülkenin ihracatını artırmak adına Çin para birimi Yuan’ı zayıflatacak bir devalüasyona girmeyeceğini de ekledi. Premier, “Serbest ticaretin temel ilkeleri desteklenmeli. Tek taraflı bir yaklaşım benimsemek, problemleri çözmez” dedi.

İnovasyon ve Çin’i Kucaklayan Dördüncü Sanayi Devrimi

Dördüncü Sanayi Devrimi’ne doğru ilerlemenin zorluğunun konuşulduğu toplantılarda, inovasyonun ve üretimin artırılması, yeni teknolojilerden yararlanılması ve GSYH’nin güçlü büyümesinin sağlanması gibi konular üzerinde uzlaşma sağlandı.

Dünya Ekonomik Forumunun Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı’nın ilk kez Çin’de yapılmasından bu yana geçen 12 yıl içinde ülke GSYH’sini ikiye katladı. Eğitim, becerilerin yenilenmesi ve devletin özel sektörü teşvik etmeye istekli olması, bunu sağlayan temel faktörler oldu. Geçen yıl Çin 13 milyon yeni iş yarattı ancak teknolojik ilerlemeler hızlanırken iş dünyası liderleri ve endüstri uzmanlarının vurguladığı gibi eğitime yatırım yapılması ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nin dönüşümüne uyum sağlanması için emek gücünün ve becerilerinin yenilenmesine odaklanılmasının acil bir ihtiyaç olduğu belirlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Xunlei İcra Kurulu Başkanı Chen Lei, “Çin’de eğitime önem veriyoruz ve bu giderek ilerliyor. Artan sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi var. İnsanları kırsal alanlarda da eğitmek için düşünmemiz gerekiyor” dedi. Californiya Üniversitesi, Berkeley’de, Bilgisayar Bilimleri Profesörü olan Stuart Russell ise, “Eğitim sistemi, toplumun en yavaş hareket eden kısımlarından biridir; birinci sınıftan üniversitelere kadar gerçek değişimi uygulamak onlarca yıl alıyor” diyerek bilgisayar eğitiminin ilkokul sürecinde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dördüncü Sanayi Devrimi için Hazırlık: Çevik Şehirler

Dünya kentleşiyor ve Dördüncü Sanayi Devrimi yaşamı daha önce görülmemiş bir hızda dönüştürüyor.Şehirlerin, vatandaşlarının gelişmesini sağlamak için hızlı ve kolay bir şekilde hareket edebilmesi, yani “çevik” olması ön plana çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumunda yayınlanan raporlardan biri olan “Çevik Şehirler: Dördüncü Sanayi Devrimi için Hazırlık”, çeviklik kavramını açıklayarak şehir yaşamının kilit alanlarındaki değişkenliğini ölçmek için bir kılavuz sundu.

Rapor, Forumun Küresel Gelecek Konseyinin kentler ve kentleşme konusundaki farklı deneyimlerinden yola çıkarak, çevikliğin fiziksel, dijital ve çevresel yönlerini sekiz kategoride değerlendirmeyi önerdi. Bunlar binalar, arazi, enerji, hareketlilik, IT, güvenlik, eğitim ve yönetişim oldu.

Çevik bir şehirde hükümet devam eden dönüşümü destekler, binalar farklı işlevlere hizmet eder, akıllı ve veri odaklı güvenlik stratejileri geliştirilir, enerji şebekeleri güvenli tedarik sağlarken yenilenebilir enerji kullanımını en üst seviyeye çıkarır ve eğitim sistemi, ekonominin değişen ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde hızla adapte olur.

İşletmeleri Dijital Olarak Dönüştürme Çabaları Nasıl Başarılı Olabilir?

Üç gün süren oturumlarda dikkat çeken bir diğer çalışma da dijital girişimlerle ilgiliydi. Dünya Ekonomik Forumunun, dijital dönüşüm çabalarının nasıl planlanacağı ve yapılandırılacağı konusunda rehberlik geliştirmek için bir yıl boyunca 40 üst düzey yönetici ile çalıştığı belirtildi.

“Dijital Girişim: Deneyden Dönüşüme Geçiş” adlı rapora göre; özel sektörün dijital dönüşüm programlarına muazzam kaynaklar harcanmasına rağmen sonuçlar yetersiz kalıyor. Tahminlere göre, dünya çapında şirketler bu yıl dijital dönüşüm çabaları için 1.2 trilyon doların üzerinde bir rakam harcayacak. Ancak yapılan analiz bu çabaların sadece yüzde 1’inin gerçekten beklentileri karşılayacağını veya aşacağını gösteriyor.

Robot Devrimi İşimizin Geleceğini Nasıl Etkileyecek?

Tianjin’de bir diğer önemli konu başlığı da “İşlerin Geleceği” idi. Birçok oturum bu konuya yoğunlaştı. Forumda, 20 ekonomide ve 12 sektörde 2018-2022 döneminde beklenen trendleri gözden geçiren “İşlerin Geleceği Raporu”nu (The Future of Jobs) sunuldu. Araştırmaya göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyonun yok olacağı belirtildi.

Çalışmaya göre, 2018-2022 döneminde, veri analisti ve veri bilimcileri, yazılım ve uygulama geliştiricileri, e-ticaret ve sosyal medya uzmanları gibi rollere talep giderek artacak. Bunun yanında, özellikle insani yetkinliklerin ön planda olduğu müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi alanlardaki rollere olan talebin de artması bekleniyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ise yapay zekâ, büyük veri, otomasyon süreci, bilgi güvenliği, kullanıcı deneyimi ve insan-makine iletişimi alanlarında uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulacak. Öte yandan, veri giriş elemanları, muhasebe elemanları, kasiyerler gibi rutin işlerde insanlara olan ihtiyacın giderek azalacağı öngörülüyor.

Raporda değinilen önemli konulardan biri de makine ve insanlar arasındaki görev dağılımları. Belli görevlerin ne kadarını insanların ne kadarını makinelerin yaptığı sorulan araştırmaya katılan yöneticiler, muhakeme ve karar verme görevleri için makinelerin payının 2018’de yüzde 19 olduğunu belirtti. Bu oranın 2022’ye gelindiğinde yüzde 28’e çıkması bekleniyor. İletişim, etkileşim görevlerinde makinelerin 2018’de yüzde 23 olan payının ise 2022’de yüzde 29’a çıkması öngörülüyor.

Gelişmekte Olan Teknolojiler

Laboratuvarda üretilen et, holografik müze rehberi ve Amazon’un Alexa’sının süperşarjlı versiyonu… Bunlar, Dünya Ekonomi Forumunun hazırladığı ve Tianjin’deki toplantının başında yayımlanan listede yer alan, yakın gelecekte hayatlarımızı şekillendirecek, çığır açan teknolojilerden sadece birkaçı. Her biri, bilim adamları ve uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından seçilmiş köklü uygulamaları değiştirecek ya da endüstriyi sarsacak potansiyele sahip bulunuyor. Uzmanlar, çığır açan atılımların üç ila beş yıl içinde uygulamaya konulacağını düşünüyor.

Çin’in En İyi 50 Yapay Zekâ Şirketi

Çin’in girişim sermayesi ve teknoloji sektörünün önde gelen kaynağı olan China Money Network, 500’den fazla Çinli yapay zekâ şirketiyle yaptığı bir çalışmaya dayanarak ilk 50 firmayı sıraladı. Çin’in en iyi 50 yapay zekâ şirketinin en etkin yatırımcıları arasında Sequoia Capital China, Alibaba ve ona bağlı kurum ve fonlar, ZhenFund, Sinovation Ventures ve Tencent bulunuyor.

AMNC18’de Öne Çıkanlar

Dünya Ekonomik Forumunun Yönetim Kurulu Başkanı Børge Brende, üç gün süren toplantılarda elde edilen önemli sonuçları özetledi. Buna göre, Dünya Ekonomik Forumu, ilk yapay zekâ tedarik politikasını geliştirmek için İngiltere hükümetiyle ortaklık yapacağını açıkladı. Hükümetler ve özel sektör liderleri arasında, şehirlerin Dördüncü Sanayi Devrimi’ne hazırlanmalarına yardım etmek için küresel bir yönetim çerçevesi üzerinde uzlaşma sağlandığını ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nde küresel konseylerin bir organı için yeni bir model kurulduğunu söyleyen Brende, bu konseylerin ilk toplantısını Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda yapacağını açıkladı.

Çin Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nin Tanıtımı Yapıldı

AMNC18, Çin’in tanıtımı için de bir fırsat yarattı. Dünya Ekonomik Forumu, Pekin’deki Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’ni açarak bunun küresel alanda üçüncü merkez haline geleceğini duyurdu. Merkez, ortak konular üzerinde işbirliği yapacak ve San Francisco ile Tokyo’daki diğer merkezlerle birlikte projelere katılacak.

Yapay zekâ, kendi kendine hareket edebilen araçlar, nesnelerin interneti ve diğer gelişmekte olan teknolojiler günlük hayatımızın hemen hemen her alanında böylesine güçlü bir etki yaratırken, Çin’de açılan bu merkezle; hükümetten, iş dünyasından ve diğer sektörlerden üst düzey Çin liderlerinin bir araya getirilmesi ve gelişmelerin ortaya çıkarabileceği bazı zorlukların ele alınması sağlanacak.

Kapanış töreninde konuşan Çin Halk Cumhuriyeti, Dalian Genel Sekreteri Lu Lin, Dünya Ekonomik Forumunun Çin’deki toplantısına övgüde bulundu ve bu toplantıların “Çin’in sesinin duyulmasına” imkân verdiğini söyledi.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.