İklim Krizleri ve Ulusal Güvenlik
09.06.2020 STM ThinkTech

İklim Krizleri ve Ulusal Güvenlik

Stm Iklim Krizleri Ve Ulusal Guvenlik

Bilim insanlarına göre iklim değişikliği küresel boyutlarda dünyanın en acil sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, ormanlık alanların yok olması, salımı artan sera gazları ve yarattığı küresel ısınmayla birlikte kuraklık ve bunun gibi pek çok unsur artık küresel iklim değişikliğinin, yarattığı çevre ve ekonomi probleminin ötesinde bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu da ortaya koymaktadır.

Artan iklim değişiklikleri ve mevsimlerdeki istikrarsızlıklar orduların ve güvenlik güçlerinin hareket, harekât, lojistik kabiliyetlerini zorlarken insanların karşı karşıya kalacağı sağlık, ulaşım, gıda, ekonomi ve çevre problemlerinden ötürü kamusal anlamda da iç ve dış huzursuzlukların doğmasına yol açmaktadır. Bu nedenle sorunlarla mücadele konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinin güvenlik ve savunma otoritelerine yapılan baskı artmaktadır.

Bu araştırmayla; küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği sorununun güvenlikle ilişkisi incelenerek, iklim değişikliğinin tehdit oluşturduğu güvenlik alanlarına ve alınabilecek önlemlere yönelik bir analiz sunulmaktadır...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.