Kritik Sektörlerde Hammadde Tedarik Zinciri Sıkıntısı
07.08.2023 STM ThinkTech

Kritik Sektörlerde Hammadde Tedarik Zinciri Sıkıntısı

STM Kritik Sektorlerde Hammadde Tedarik Gorsel

Hammaddeler yüzyıllardır ekonomilerin belkemiğini oluşturmaktadır. Zengin hammadde kaynaklarına sahip ülkeler çeşitli endüstrilerin geleceğini belirlerken ekonomik anlamda da güçlü hâle gelmekte ve uluslararası arenada söz sahibi olmaktadır. Her dönemde önemini koruyan hammaddelere teknolojik gelişmelerle birlikte yenileri eklenmektedir. Hammaddenin varlığının yanı sıra önem kazanan bir diğer alan da tedarik zincirleridir. Hammaddenin elde edilmesi sonrasında işlenmesi, üretimde kullanılması veya alternatif alıcılara ulaştırılması süreçlerinde tedarikçiler ve oluşturulan zincir sistemleri kritik öneme sahiptir.

Endüstriyel üretim hatlarının önemli bir basamağını oluşturan tedarik zincirleri küresel anlamda siyasi ilişkiler, talep yoğunluğu, doğal afetler ve hammadde kaynak sorunlarından doğrudan etkilenmektedir. Endüstrinin sürdürülebilirliği olası sorunların öngörülmesi ve alınacak önlemler sayesinde bu sorunlarla mücadele edilmesi veya endüstrinin alternatif kaynaklara yöneltilmesi gibi çalışmalarla sağlanabilir. Bu nedenle her endüstri kolunun hammadde konusunda bir risk değerlendirmesi yaparak olası tedarik zinciri sorunları için acil durum planı oluşturması ve alternatif kaynakları belirlemesi önemlidir.

Analizimizde günümüz hammadde sorunları ile farklı diğer sıkıntılardan kaynaklı tedarik zinciri krizlerinin değerlendirmesi yapılarak bu sorunların savunma sanayii ve diğer endüstrilere etkilerine değinilecektir. Ayrıca tedarik zinciri sıkıntılarının gelecekte ne gibi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekilerek olası önlem politikaları üzerinde durulacaktır...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.