ANALİZ ve RAPORLAMA

STM ThinkTech; objektif bir yaklaşımla teknolojik öngörüler sunan derinlikli analizler yapmakta ve raporlamaktadır.

STM ThinkTech tarafından başta savunma ve güvenlik ile bilim ve teknoloji olmak üzere uzay ve havacılık, ulaştırma, sağlık, eğitim ve enerji gibi alanlarda yayımlanan raporlar stratejik seviyedeki karar vericiler, teknoloji-yoğun sektör paydaşları ile akademik dünyaya yenilikçi ve farklı bakış açıları sunmaktadır.

STM ThinkTech; ülke kamuoyunun ve stratejik seviye yönetim kademelerinin gündeminde yer alan kritik savunma ve güvenlik temalarını saha çalışması, mülakat ve literatür araştırması gibi yöntemlerin yanı sıra, alanında duayen ve üst düzey katılımcıların yer aldığı panel ve odak toplantılar vasıtasıyla analiz etmekte, analiz sonuçlarını kamuoyu ve devlet yönetimi ile basılı ve elektronik ortamlarda paylaşmaktadır.

Tüm araştırma ve yayınlar

Analiz ve Raporlama ile ilgili daha fazla bilgi ve
özel çözümlerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.