DANIŞMANLIK

STM ThinkTech yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla gerçekleştirmiş olduğu projeler kapsamında dünya standardında danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Organizasyonel öğrenme yetkinliğine sahip olan ThinkTech, AR-GE çalışmaları ile hizmet kalitesini sürekli iyileştirmekte ve paydaşlarının “karmaşık problemlerine özgün çözümler” sunmaktadır.

Gaziantep Makina ve Metal Sanayi Analiz Projesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile yürütülen projede; Gaziantep Metal ve Makine Sanayi üretim ekosistemi analiz edilmiş, ekosistem imkân ve kabiliyetleri (yetenekleri) ile uyumlu potansiyel alanlar belirlenmiş, potansiyel alanlarda üretime ilişkin rehber niteliğinde bir yol haritası geliştirilmiştir. Sistem Düşüncesi ve Karmaşık Sistem yaklaşımlarının benimsendiği projede; Bulanık Mantık ve Metin Madenciliği, Ömür Devri Yönetimi, Yetenek Karmaşıklık, Nicel Analiz, Nitel Analiz, Porter Beş Güç Analizi, Esnek Sistem Metodolojisi ve Sistem Dinamikleri gibi yöntemler kullanılmıştır. Proje sonucunda; mevcut üretim ekosisteminin orta-yüksek teknolojili sistemlerin üretimini yapabilecek seviyeye çıkmasını sağlayabilecek bir dönüşüm modeli geliştirilmiştir. Dönüşüm modelinde ekosistem içerisindeki kamu, akademi ve özel sektör paydaşlarının yüksek teknolojili sistem üretimine yönelik olarak entegrasyon/kümelenme bakış açısı ile atmaları gereken adımlara yer verilmiştir.

Savunma Okur Yazarlığı Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde yürütülen proje ile gençlerin savunma sanayine olan ilgisinin artırılması ve Türk savunma sanayinin mevcut durumu hakkında farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Proje kapsamında; Ankara’da toplam 42 katılımcının yer aldığı ve içeriğinde STM ThinkTech tarafından kurgulanan “İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargame)” faaliyetinin de bulunduğu iki adet “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu” düzenlenmiş, Gaziantep’te yaklaşık 150 kişinin katılımı ile bir “Savunma Politikaları ve Teknolojileri Konferansı” icra edilmiş ve “Savunma Çalışmalarına Giriş Kitabı” yayıma hazırlanmıştır.

Takım Tezgâhları Yerlileştirme Fizibilite Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde yürütülen fizibilite projesinde; yurt içinde kullanılan/kullanılacak CNC tezgâhlarının toplam katma değerinin artırılması, CNC tezgâhlarının/alt sistemlerinin tedariki ve lojistik desteğine ilişkin ambargo ve kısıtlamaların etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Projede; saha çalışması (yurt içi ve yurt dışı toplam 11 firma), çalıştaylar (2 çalıştay), anket uygulamaları, toplam 197 kişi ile 251 saatlik yüz yüze görüşme, fuar katılımı ve odak toplantılar ile veri toplanmış, yurt dışı kıyaslama çalışması icra edilmiş, toplanan veriler analiz edilerek 5 Eksenli CNC tezgâhlarının yurt içinde üretilebilirliğine yönelik, içerisinde alternatif iş modellerinin yer aldığı fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Proje çıktılarının, yurt içinde 5 Eksenli CNC üretim ekosisteminin oluşturulmasında ve Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde sanayi üretiminde verimliliğin artırılmasında rehber olarak kullanılabileceği ve böylece ihracat-ithalat dengesine pozitif yönlü katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayi Eğitim ve Analiz Projesi

Konya Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde konuşlu av tüfeği üreticilerinin verimliliğinin artırılması ve savunma sanayine entegrasyonu hedeflerine yönelik olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilmiş proje kapsamında; Yetenek Karmaşıklık Modeli kullanılarak pazar çeşitliliğini artıracak yetenek-ürün portföyü oluşturulmuş ve firmaların mevcut imkân ve kabiliyetleri ile üretilebilecek alternatif ürünlerin olası katma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, bölge üretim ekosistemi için bir Talep Yönetim Sistemi konsepti geliştirilmiş ve Sistem Dinamikleri yöntemi ile ekosistem modellemesi yapılmıştır. Üretim ekosisteminde yer alan firmalara temel, orta ve ileri seviyelerde olmak üzere Ömür Devri Yönetimi, Proje Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Savunma Yönetimi, Üretim ve Süreç Optimizasyonu ile Kurumsal Kaynak Planlama Eğitimleri verilmiştir. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmaların raporlandığı İş Analizi Dokümanında, bölgeye ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik (ve somut) adımlar tanımlanmıştır.

Kop Egitim Analiz Danismanlik Hizmet Projesi

Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayi İhtiyaç Analizi Projesi

Karmaşık Sistem Mühendisliği ve Ömür Devri Yönetim yaklaşımları ile Yapay Zekâ Algoritmaları’nın kullanıldığı projede; Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde yapılmakta olan av tüfeği ve parça üretiminin iç ve dış pazara yönelik katma değerinin artırılması ve mevcut av tüfeği ve parça üretim yapısının savunma sanayi ve ilgili diğer sektörler ile entegrasyonunun sağlanması amaçlarına yönelik olarak ekosistem analizi yapılmış, firma kategorilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Karar Destek Matrisi geliştirilmiş ve Yol Haritası hazırlanmıştır.

Danışmanlık hizmetlerimiz ve özel çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.