Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı

Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı

Yayınlanma Tarihi: 07.01.2019
Görüntüleme: 1029
Yazar: Elif Merve DUMANKAYA, STM

Thucydides, MÖ 431-MÖ 404 yılları arasında cereyan eden Peloponez Savaşı’nın sonunda Atina ile Melosluların durumunu bu sözle tasvir etmişti. Burada “güçlü olan”, Sparta’ya açtığı savaşta kendisini desteklemeye yanaşmayan Melos’u talan eden Atina, “zayıf olan” da Atina’nın bu kızgınlığı karşısında yenilgiye uğrayan Meloslulardı.  Peloponez Savaşı’ndan bu yana geçen 2500 yıl boyunca tarih sahnesinde “güçlü olan” taraf ile “zayıf olan” taraf sık sık değişse de gücün varlığı hiç değişmeden kaldı.  

Kuşkusuz güç olgusu toplumların gelişmesine bağlı olarak her zaman değişmiş, yeni biçim ve nitelikler kazanmıştır. Gücün tüm tarih boyunca politikanın belirleyici bir unsuru olması onun her zaman sosyal bilimler başta olmak üzere birçok bilim dalında araştırmacıların dikkat odağında yer almasını getirmiştir. Güç olgusunun ve değişen doğasının tanımlanması, açıklanması, özelliklerinin saptanması, hatta ölçülmesi konularında çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplini içinde ise güç konusu her zaman merkezi bir yer tutmuştur. Bu çalışmamız güç konusunun Uluslararası İlişkiler disiplini bağlamında nasıl ele alındığını tartışmaktadır...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.