Yeni Medya Düzeninde Bilgi Güvenilirliği ve Toplumsal Etkileri

Yeni Medya Düzeninde Bilgi Güvenilirliği ve Toplumsal Etkileri

Yayınlanma Tarihi: 15.12.2017
Görüntüleme: 1019
Yazar: Alper YEŞİLYURT, STM

Haber alma ve bilgi edinme özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan olup evrensel hukuk kuralları doğrultusunda modern anayasalarda teminat altına alınmıştır. Yazılı (gazete, dergi, vb.) ve görsel (televizyon) yayın kaynakları toplumun haber alma ihtiyacını sağlayan iletişim araçlarıdır. Geleneksel medya kavramında, haberi oluşturma ve yayınlama görevi gören basın yayın kaynakları ile bu yayınların hedef kitlesini oluşturan toplum net çizgilerle birbirinden ayrılan iki tarafı tanımlamaktadır. Genel olarak, ticari amaçlı olarak faaliyet gösteren bu araçlar “endüstriyel medya” olarak da tanımlanmaktadır. 

Özellikle, 2000’li yıllarda ortaya çıkmaya başlayan ve kullanıcı sayısı günümüzde milyarları bulan sosyal medya platformları ile birlikte, haber ve bilginin ortaya konma, yayılma ve kullanıcı tarafında elde edilme şeklinde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. İnternet ve sosyal medya platformlarına akıllı cep telefonları gibi modern iletişim araçları ile erişim imkânının artması ile birlikte bilgiye erişim konu olmaktan çıkmıştır. Sosyal medya ile haber elde etme kapsamında birçok kısıt ortadan kalkmış ve sosyal medya üzerinden kendi kendini besleyen bir sistem geleneksel medyanın yerini almaya başlamıştır.

Sosyal medyanın geleneksel medyaya oranla sahip olduğu erişim kolaylığı ve kullanıcı sayısı ile birlikte en çok tercih edilen haber kaynağı olma niteliği kazanmaktadır. Günümüzde,  İhtiyaç duyulan herhangi bir konudaki bilgiye erişim sorun olmaktan çıkmakla birlikte, doğru ve güvenilir bilgiye erişim önem kazanmıştır. Sosyal medyadaki verilerin güvenilirliği, toplumsal olarak sosyal, ekonomik etkileri olan ve kritik öneme sahip konulardan biri haline gelmiştir.

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.