İLERİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ II: Türk Sağlık Sisteminde Dijitalleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi

İLERİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ II: Türk Sağlık Sisteminde Dijitalleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi

Yayınlanma Tarihi: 13.09.2019
Görüntüleme: 852
Yazar: STM ThinkTech

Günümüzde tüm ülkeler yüksek kaliteli, verimli, etkin, herkesin erişilebileceği, finanse edilebilir sağlık sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Kalite ve maliyet arasında dengeyi kurup optimizasyonu sağlamak, karar alıcılarının başlıca meşgalesi haline gelmiştir. Sağlık sistemlerinin denge ve optimizasyon arayışına etki eden faktörlerden biri teknolojilerdeki değişimdir. Sağlık sistemlerinde dijitalleşme süreci yaşanmaktadır ve bu süreç sağlık sistemlerinin geleceği açısından geniş çaplı sonuçlar yaratabilecek niteliktedir. Pek çok ülke bir yandan sağlık sisteminin performansının artırılması amacıyla dijitalleşmeyi teşvik ederken öte yandan bu sürecin gerçekten sağlık sistemi üzerinde beklenen etkiyi yaratıp yaratmadığını denetleme ihtiyacı duymaktadır. 

Türkiye de 2000’li yılların ikinci yarısından beri sağlık sistemini kurumsal olarak yeniden yapılandırırken, günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize etmek üzere “Sağlıkta Dönüşüm” projesi yürütülmektedir. Bu projenin önemli ayaklarından biri sağlıkta hemen bütün süreçlerin dijitalleştirilmesiyle etkinlik, verimlilik ve maliyet avantajı yaratılmasıdır. “İleri Sağlık Teknolojileri” yazı dizimizin ikincisinde, Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme sürecinin vardığı nokta irdelenecektir. Analizde, ağırlıkla Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization -WHO) sağlıkta dijitalleşme için belirlediği tanım, ilke, hedef ve tavsiyelerinin yol göstericiliğinde hareket edilecektir... 

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.