Sivil Havacılıkta Büyük Veri Teknolojisi ve Uygulamaları

Sivil Havacılıkta Büyük Veri Teknolojisi ve Uygulamaları

Yayınlanma Tarihi: 02.01.2020
Görüntüleme: 1029
Yazar: Fahri Tamer ÇUKUR, STM

Son on yıllarda tüm modern toplumlarda dijital teknolojilerin gelişmesiyle dijital ekonomi de yayılmaktadır. Dünyada kişi başına veri depolama kapasitesi, 1980’lerden bu yana her 40 ayda bir kabaca iki katına çıkmış, 2012 yılından itibaren her gün 2,5 exabayt veri üretilmiştir. Bilgi teknolojileri pazar istihbaratı sunan Amerikan International Data Corporation (IDC) firması, 2025 yılında küresel ölçekte 163 zetabaytlık veri üretileceğini ve kullanılacağını öngörüyor.

Bütün bunlar dikkate alındığında Büyük Veri (Big Data) Çağında bulunduğumuz söylenebilir. Veriden daha önemlisi, bu verinin analizinden değer yaratma yeteneğidir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu 2013’te değer zincirini gelecekteki bilgi ekonomisinin kilit noktası olarak belirlemiştir.

Büyük veri terimi, 20’nci yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmış ve kısa sürede popüler olmuştur. Büyük veri günümüzde iş fırsatlarını iyileştirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak için büyük bir potansiyeli ve geniş kapsamlı uygulamaları temsil etmektedir. Büyük veri, birçok sektörde işletmelerin karar alma şeklini değiştirmeyi vadetmektedir, böylelikle daha yüksek operasyonel verimlilik ve daha düşük maliyet elde edilebilecek, ayrıca riskler azaltılabilecektir.

Büyük verinin kullanım alanlarının artması yenilikçiliği artırmakta, toplum sağlığının iyileştirilmesinden ulusal güvenliğe, kamu düzeninin korunmasından ekonomik verimliliğin artırılmasına kadar birçok toplumsal fayda açığa çıkarmaktadır. Kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla büyük veriden fayda yaratacak yenilikçi çalışmalardan öne çıkanlar, stratejiler ve yetkinliklerin geliştirilmesini destekleyen Avrupa İçin Büyük Veri Platformu girişimi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik krizlerle başa çıkmaya yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla başlatılan “Küresel Nabız” girişimidir.

Büyük veri ve ilgili analitiklerin kullanımından faydalanmak isteyen sektörlerden biri de ülkelerin endüstriyel gelişiminde stratejik bir role sahip olan havacılık endüstrisidir. En hızlı büyüyen küresel endüstrilerden biri olan havacılık endüstrisinde verimlilik çok önemlidir. Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri arasında yer alan büyük veri analitiği havacılık sektöründe değer kayması yaratma potansiyeline sahiptir. Böylelikle sektörü sadece daha verimli değil daha emniyetli hale getirmek için de yeni mekanizmalar üretilebilecektir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.