Covid-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği

Covid-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2020
Görüntüleme: 974
Yazar: STM ThinkTech

COVID-19 pandemisi bir sağlık sorunu olmakla birlikte, birçok açıdan bir gıda güvenliği sorunudur. Salgın beslenme tercihlerinden ötürü çıkmış, yine beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı kronik hastalar üzerinde ölümcül etki yaratmış, bir yandan da küresel gıda sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. 

Gıda güvenliği, ulusal güvenliğin en önemli bileşenlerinden biridir. Gıda güvenliğinin ve yaşanacak öngörülmez şoklara karşı gıda elastikiyetinin sağlanması ulusal güvenlik için vazgeçilmez bir önceliktir. Ne var ki, COVID-19 sonrası dünyada mevcut gıda sistemlerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu analizin amacı da 21’inci yüzyılın öngörülmez tehditlerine karşı gıda sistemlerinin elastikiyetinin artırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Analizde öncelikle ulusal güvenlik açısından sürdürülebilirlik ve elastikiyet kavramının nasıl ele alındığı incelenecektir. Ardından küresel gıda sisteminin COVID-19 öncesi ve sonrası sorunları sıralanacak ve bu sorunların aşılması için çözüm önerileri değerlendirilecektir. Son olarak, Türkiye’de salgın sırasında gıda güvenliğini sağlamak için alınan önlemler ile Türkiye’nin tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir ve şoklara dayanıklı kılınması için atılan adımlar irdelenecektir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.