Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi

Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi

Yayınlanma Tarihi: 02.11.2017
Görüntüleme: 694
Yazar: Murat BULUCU, STM & Enver ÇIBLAK, STM

Taktik Data Link (TDL) Sistemleri, geleceğin harekât alanında farklı komuta kademelerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir role sahiptir. Gelişmiş Taktik Data Link sistemleri muharebe sahasında sürekli ve otomatik güncellenen verilerin tüm dost unsurlar arasında sayısal olarak paylaşılmasını sağlamakta, geçmişte kullanılan analog sistemlere göre veri daha hızlı ve daha güvenilir şekilde iletilmektedir.

Muharebe sahasında kullanılan platformlar artık daha gelişmiş teknolojilere sahip; özellikle savaş uçakları artık daha hızlı ve daha kabiliyetlidir. Bu durum operatörlerin aldıkları verileri daha hızlı yorumlamasını ve daha hızlı karar vermesini gerektirmektedir. Geleneksel ses iletişiminin gecikmelere yol açtığı gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve eyleme geçme [Observe, Orient, Decide, Act (OODA)] süreci dijital haberleşmede daha etkin bir biçimde uygulanmaktadır.

Bu rapor, yurt içi ve yurt dışında Taktik Data Link (TDL) alanında yapılan faaliyetler hakkında güncel farkındalığı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. STM A.Ş., TDL konusunda uzun yıllarda edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini harmanlayarak ilgili kapsamda değerlendirmelerini bu rapora aktarmıştır.

Raporun 1. bölümünde mevcut TDL’lerin tarihçesinden ve zaman içinde gelişimlerinden bahsedilmiştir. 2. bölümünde ise yurt içinde ve yurt dışında yürütülmekte olan TDL projeleri ve STM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen TDL faaliyetleri ele alınmıştır. 3. bölümde, TDL’leri geliştirme amaçlı dünyada yapılan çalışmalar ve geleceğe dönük teknolojik eğilimler ve projeler yer almaktadır. 4. bölümde ise, STM A.Ş. tarafından bu kapsamda gelecek için öngörülen teknolojik gelişmelerden söz edilecektir. Raporun son bölümünde de sonuç ve değerlendirmeler sunulmuştur.

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.