Gen Biliminin Geleceği

Gen Biliminin Geleceği

Yayınlanma Tarihi: 09.10.2020
Görüntüleme: 361
Yazar: STM ThinkTech

2000’li yılların başında İnsan Genom Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ilk insan genom dizisi elde edilmiştir. Bu proje ve bulguları, modern bilim dünyasında devrim niteliğinde bir etki yaratmış olup, son yılların en önemli bilimsel buluşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu projeyle birlikte insan genomunun topoğrafyası ortaya çıkarılmaya başlanmış ve genom verisini daha iyi anlayabilmek için bir imkân doğmuştur. İnsan Genom Projesi ile saptanan 3,2 milyar DNA dizisi, insan genomunu yorumlayabilmek için önemli bir referans olmuştur. Bu projenin bulgularıyla; birçok yeni gen ve bu genlerin temel fonksiyonları keşfedilmiştir.

Genom tedavisinin asıl hedefi; herhangi bir hastalığın riski, teşhisi, tedavisi veya önlenmesine yönelik; bireyin genetik ve çevresel etki edebilecek faktörlerini kullanarak, bireye özel, doğru sağlık terapilerinin uygulanmasıdır. Bu amaçla; doğru hastaya, doğru ilacı, doğru dozajda ve doğru zamanda sağlamayı hedeflemektedir.

Bu çalışmayla Genom biliminde gelinen aşamaya bakılarak, genomik devrimin yol haritası ortaya konulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili çalışma yapan ülkelerdeki örneklerden de yola çıkılarak genom biliminde geleceğin ne vadettiği, yaşanan teknolojik gelişmelerin tıpta ne gibi yenilikler getireceği sorgulanmaktadır. Bunun için önce genom biliminin ne olduğunu ve kilometre taşlarını incelemekte fayda görülmektedir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.