Veri Merkezlerinin Siber Güvenliği

Veri Merkezlerinin Siber Güvenliği

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2021
Görüntüleme: 100
Yazar: STM ThinkTech

Dünya giderek daha dijital bir hâl alırken Dördüncü Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle artan veri trafiğinin yönetimi önemli bir konu hâline gelmiştir. Neredeyse her elektronik cihazın çalışmak için ihtiyaç duyduğu kişisel bilgilerin hatta dijital paraların saklandığı verilerin depolanması ise veri merkezleri ile mümkün kılınmıştır. Ancak bilişim teknolojileri, hayatı kolaylaştırma yönünde sağladıkları imkânların yanında, güvenlik boyutunda da yeni kaygıların gelişmesine sebep olmuştur.

Günümüz dünyasında, fiziksel temasa gerek duymadan hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç fiilleri mümkün hâle gelmiştir. Bunun yanında bilişim teknolojileri suç gruplarının veya terör örgütlerinin iletişim becerilerini artırmış, propaganda imkânlarını güçlendirmiş ve yeni faaliyet sahalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Günümüzde siber güvenliğin savaşın beşinci boyutu olarak kabul edilmesinin ötesinde tüm ülkeler için ulusal güvenliğin ayrılmaz ve en önemli bileşeni olarak değerlendirilmesi, siber güvenliğe verilen önemi de artırmıştır. Veri merkezlerinin siber güvenliği ise günümüz dijital dünyasının en önemli konularının başında gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada veri merkezlerinin önemine değinilerek, veri merkezlerinde siber güvenliği sağlamak için uygulanan stratejiler üzerinde durulmuştur. Ayrıca konunun hukuksal boyutu da ele alınarak veri merkezleri güvenliği için öne çıkan yeni trendlere yer verilmiştir...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.