ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Amerikan Savunması ve Caydırıcılığı

ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Amerikan Savunması ve Caydırıcılığı

Yayınlanma Tarihi: 08.02.2018
Görüntüleme: 1794
Yazar: Dr. Merve SEREN, STM

Trump Yönetimi, 18 Aralık 2017 günü ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni açıkladı. Amerikan ve dünya kamuoyu, metnin siyasi, ekonomik, askeri, ticari, sosyokültürel, teknolojik ve çevresel konularda ortaya koyduğu anlayış ve yaklaşımları mercek altına almaya ve derinlemesine tartışmaya başladı. Belge, Amerika’nın toplumsal refahının veya iç güvenliğinin nasıl tesis edileceğinden daha ziyade; ABD’nin uluslararası sistemdeki yeni rol ve misyonunun dış politika, güvenlik ve savunma eksenlerinde nasıl tanımlandığı açısından ilgi görmektedir. 

Buradaki temel olgu, Beyaz Saray kadrosu değişse de ana prensiplerin hiçbir şekilde kökten bir değişime uğramamasıdır. Washington’da işbaşına gelen Yönetimlerin belirlediği politikalar ve açıkladığı belgeler ABD’nin temel ilkelerinin muhafazasını, aynı şekilde Amerikan halkının değerlerini, refah, özgürlük, barış ve güvenliğinin idamesini temel alan bir zihniyetin tezahürüdür. Başka bir anlatımla, belgelerde farklı cümlelerle izah edilse de temel amaç ABD’nin hegemonik gücünün korunmasıdır ve bu da öncelikle toplumsal değerlerin, ülkenin çok kültürlü, insan haklarına saygılı, çoğulculuk esasına dayalı demokratik ve gelişkin yapısının yaşatılmasına bağlıdır.  

Kuşkusuz Amerikan liderliğinin çizgisinin uluslararası sistemdeki devamlılığı çeşitli parametrelere dayanmaktadır. Bunları ana hatları itibarıyla altı başlık altında inceleyebiliriz...

İşbu eserde/internet sitesinde yer alan veriler/bilgiler, yalnızca bilgi amaçlı olup, bu eser/internet sitesinde bulunan veriler/bilgiler tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. işbu eserde/internet sitesinde sunulan verilerin/bilgilerin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüde girmemekte, kullanıcı veya üçüncü kişilerin bu eserde/internet sitesinde yer alan verilere/bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri eylemlerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Bu eserde/internet sitesinde yer alan bilgilerin her türlü hakkı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Yazılı izin olmaksızın eserde/ internet sitesinde yer alan bilgi, yazı, ifadenin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir ortamda hiçbir şekilde yayımlanamaz, çoğaltılamaz, işlenemez.