Electronic Warfare in History
25.08.2021 STM ThinkTech

Electronic Warfare in History

Elektronik Harp

Elektronik Harp

Today, the existence of a new generation war or conflict strategy have been accepted. This new understanding, also called the fourth generation war, has increased the importance of information technologies developing in wars or conflicts. In this context, Electronic Warfare systems greatly change the support, defense and attack capabilities. Here is a short summary of historical development of Electronic Warfare Systems…

Günümüzde yeni nesil bir savaş veya çatışma stratejisinin varlığı kabul edilmektedir. Dördüncü nesil savaş olarak adlandırılan bu yeni anlayış, savaş veya çatışmalarda gelişen bilişim teknolojilerinin önemini artırmıştır. Bu bağlamda Elektronik Harp sistemleri savaş veya çatışmalardaki destek, savunma ve saldırı yeteneklerini büyük ölçüde değiştirmektedir. Elektronik Harp Sistemlerinin tarihteki gelişiminden kısa bir kesit..

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.