Turkey's Electricity Generation Capacity and Its Assessment
05.04.2018 Seyide DOĞRU, STM

Turkey's Electricity Generation Capacity and Its Assessment

Energy resources are one of the most important factors for the development and growth of a country. This importance can be better understood when short-term energy cuts are thought to cause huge financial losses. Along with the growing population, the demand for energy consumed in all areas of our life is also increasing. Depending on population growth, urbanization and industrialization, it is expected that world energy consumption will increase 60 percent in 2030 compared to 2017 and also in Turkey it is expected that the demand on energy will increase 7.5 percent on the average in the next 10 years. Many countries are heavily investing in new production sources and renewable energy sources in order to ensure diversification of energy resources and have made considerable progress in this respect. Similar policies are being pursued in Turkey as well.

Contact us for our strategic cooperation and solutions

Contact Us

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.