ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Amerikan Savunması ve Caydırıcılığı
08.02.2018 Dr. Merve SEREN, STM

ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi: Amerikan Savunması ve Caydırıcılığı

Abd Ulusal Guvenlik Strateji

Trump Yönetimi, 18 Aralık 2017 günü ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni açıkladı. Amerikan ve dünya kamuoyu, metnin siyasi, ekonomik, askeri, ticari, sosyokültürel, teknolojik ve çevresel konularda ortaya koyduğu anlayış ve yaklaşımları mercek altına almaya ve derinlemesine tartışmaya başladı. Belge, Amerika’nın toplumsal refahının veya iç güvenliğinin nasıl tesis edileceğinden daha ziyade; ABD’nin uluslararası sistemdeki yeni rol ve misyonunun dış politika, güvenlik ve savunma eksenlerinde nasıl tanımlandığı açısından ilgi görmektedir.

Buradaki temel olgu, Beyaz Saray kadrosu değişse de ana prensiplerin hiçbir şekilde kökten bir değişime uğramamasıdır. Washington’da işbaşına gelen Yönetimlerin belirlediği politikalar ve açıkladığı belgeler ABD’nin temel ilkelerinin muhafazasını, aynı şekilde Amerikan halkının değerlerini, refah, özgürlük, barış ve güvenliğinin idamesini temel alan bir zihniyetin tezahürüdür. Başka bir anlatımla, belgelerde farklı cümlelerle izah edilse de temel amaç ABD’nin hegemonik gücünün korunmasıdır ve bu da öncelikle toplumsal değerlerin, ülkenin çok kültürlü, insan haklarına saygılı, çoğulculuk esasına dayalı demokratik ve gelişkin yapısının yaşatılmasına bağlıdır.

Kuşkusuz Amerikan liderliğinin çizgisinin uluslararası sistemdeki devamlılığı çeşitli parametrelere dayanmaktadır. Bunları ana hatları itibarıyla altı başlık altında inceleyebiliriz...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.