Bir Bakışta Artırılmış Gerçeklik Tarihi
18.12.2020 STM ThinkTech

Bir Bakışta Artırılmış Gerçeklik Tarihi

Stm Thinktech Artirilmis Gerceklik Tarihi

Artırılmış Gerçeklik (AR) kısaca, “Dijital veya bilgisayarların ürettiği bilgiler, görüntüler, sesler ve dokunma algısını gerçek bir ortamın üzerine yerleştiren teknoloji” olarak tanımlanmaktadır. 1992 yılında Boeing araştırmacısı Tom Caudel, David Mizell ile birlikte geliştirdiği, uçağın şemalarını sanal olarak teknisyenlerin başlığına yansıtan cihazına “Artırılmış Gerçeklik” adını vererek bu teknolojinin isim babası olmuştur.

Stm Thinktech Artırılmış Gerçeklik Tarihi

AR teknolojisinin olgunlaşması 40 yıla yakın bir sürealmıştır. “Demokles’in Kılıcı” adı verilen ilk baş üstü göstergesine sahip üç boyutlu AR teknolojisi 1968 yılında ABD’nin Harvard Üniversitesi bilgisayar araştırmacısı Ivan Sutherland tarafından geliştirilmiştir. AR teknolojisindeki bir sonraki önemli gelişme Myron Kueger’in 1974’te kullanıcı göstergesinde gölgeler üreten Videoplace sistemini geliştirmesi olmuştur. Videoplace, kendisini takip eden AR teknolojisini gerçek mekânla enteraktif hale getirmiştir. Bu sistem 1999 yılında NASA tarafından uzaya taşınmış, ABD’nin uzay ajansı, Hibrit Sentetik Görüş (Hybrid Synthetic Vision) adını verdiği harita bilgilerini baş üstü göstergeye yansıtan AR sistemine sahip bir aracını uzaya göndermiştir. Bir yıl sonra Japon bilim insanı Hirokazu Kato’nın geliştirdiği, ARToolKit, bilgisayar grafiklerini göstergeye yansıtarak bu alanda halen kullanılan yöntemin temelini atmıştır.

İlk ticari AR uygulaması için 2008 yılının beklenmesi gerekmiştir. Bu tarihte bir Alman otomobil firması AR teknolojisini reklam amacıyla kullanmış, sonraki yıllarda tanıtım ve müşteri deneyimini sağlamak amacıyla AR uygulamalarını artırmıştır. Öte yandan AR donanımı çalışmaları da hız kazanmış, Google Glass gibi örnekler tanıtılmışsa da ticari başarı yakalanamamıştır. Bugün AR teknolojisi turizm alanında müzeler, anıtlar ve doğal varlıkları ziyaret edenlere rehberlik amacıyla da kullanılmaktadır. Tahminlere göre küresel AR pazarının büyüklüğü 2018 yılında 11 milyar 140 milyon dolara ulaşmıştır. AR pazarının 2023 yılında 60 milyar 550 milyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.