Covid-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği
13.05.2020 STM ThinkTech

Covid-19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvenliği

Stm Covid 19 Sonrasi Dunyada Ve Turkiyede Gida

COVID-19 pandemisi bir sağlık sorunu olmakla birlikte, birçok açıdan bir gıda güvenliği sorunudur. Salgın beslenme tercihlerinden ötürü çıkmış, yine beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılı kronik hastalar üzerinde ölümcül etki yaratmış, bir yandan da küresel gıda sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir.

Gıda güvenliği, ulusal güvenliğin en önemli bileşenlerinden biridir. Gıda güvenliğinin ve yaşanacak öngörülmez şoklara karşı gıda elastikiyetinin sağlanması ulusal güvenlik için vazgeçilmez bir önceliktir. Ne var ki, COVID-19 sonrası dünyada mevcut gıda sistemlerinde köklü değişiklikler yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu analizin amacı da 21’inci yüzyılın öngörülmez tehditlerine karşı gıda sistemlerinin elastikiyetinin artırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Analizde öncelikle ulusal güvenlik açısından sürdürülebilirlik ve elastikiyet kavramının nasıl ele alındığı incelenecektir.Ardından küresel gıda sisteminin COVID-19 öncesi ve sonrası sorunları sıralanacak ve bu sorunların aşılması için çözüm önerileri değerlendirilecektir. Son olarak, Türkiye’de salgın sırasında gıda güvenliğini sağlamak için alınan önlemler ile Türkiye’nin tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir ve şoklara dayanıklı kılınması için atılan adımlar irdelenecektir...

COVID-19 ile ilgili tüm
araştırmalarımıza ulaşın.

COVID-19

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.