ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE YEŞİL HİDROJEN DEVRİMİ III: Türkiye’de Yeşil Hidrojen Araştırmaları ve Politikaları
04.09.2023 STM ThinkTech

ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE YEŞİL HİDROJEN DEVRİMİ III: Türkiye’de Yeşil Hidrojen Araştırmaları ve Politikaları

STM Yesil Hidrojen 3 Gorsel

Dünyada küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaşanan enerji dönüşümü ve özellikle Rusya Ukrayna Savaşı’yla beraber artan enerji arz güvenliğine yönelik kaygılar nedeniyle, yenilenebilir enerjiye oldukça hızlı bir yönelim söz konusudur. Bu çerçevede geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülen yeşil hidrojene yönelik yatırım ve beklentiler ciddi şekilde artmaktadır.

Fosil kaynaklarda dışa bağımlılığı nedeniyle yüklü bir enerji faturası ödeyen Türkiye de enerji arz güvenliğini sağlama ve yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda son dönemde yeşil hidrojen konusunu önceliklendirmeye başlamıştır. Türkiye güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken bir ivme yakalamıştır. Bu başarı, küresel olarak da yeni yeni filizlenmekte olan yeşil hidrojen üretimi konusunda Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamaktadır. Çok sayıda uzmana göre dünyada yaşanan yeşil hidrojen atılımı Türkiye için tarihi bir fırsat anlamına gelmektedir. Bu fırsatın katma değere dönüştürülmesi için de kamudan akademiye, özel sektörden STK’lara kadar pek çok paydaşın rol alacağı bir yeşil hidrojen ekosisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

“Enerji Krizinin Çözümünde Yeşil Hidrojen Devrimi” konulu Araştırma Dizimizin üçüncü ve son bölümünde, yeşil hidrojen konusunda Türkiye’nin mevcut durumu, kamunun yeşil hidrojene yönelik destek ve yönlendirmeleri, Türkiye’de yapılan yeşil hidrojen yatırım ve araştırmaları, bu alanda öne çıkan şirket ve kurumlar ile projeler incelenmiştir...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Thinktech Logo ThinkTech STM Savunma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.