Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli

04.07.2019

Etkinlik Hakkında

Günümüzde ülkeler Milli Kapasiteleri ile anlam kazanmakta ve ayakta durmaktadır. Çok çeşitli parametreler ve unsurlardan oluşan Milli Kapasite kavramında Enerji ve Enerji Güvenliği çok büyük önem taşımaktadır. Enerji güvenliği enerji arz güvenliği, fiziki güvenlik ve siber güvenlik boyutlarıyla ele alınması gereken bir kavramdır.

Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği ve artan enerji talebi, “enerji sorunu”nu gündeme getirmektedir. Özellikle yenilenebilir kaynakların yaygın olarak kullanılmaması, fosil yakıtların yakın bir zamanda tükeneceği üzerinde oluşan kaygılar ve enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde çıkan sorunlar enerji güvenliğini gündemde ilk sıraya çıkarmıştır.

Enerji güvenliği beş ana başlık çerçevesinde ele alınabilir:

  • Öngörülebilen bir gelecek için krizlerden etkilenmeyecek bir sürecin oluşturulması
  • Tüketicilerin ihtiyacı olan enerji kaynaklarının yeterli ölçüde olması (rezerv)
  • Kesintisiz ve istikrarlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması (iletim)
  • Makul fiyatlarla piyasaya arz edilmesi (Fiyatların rekabetçi piyasa koşullarında belirlenmesi, kırılgan ve çok değişken olmaması, enerji fiyatlarındaki değişimin alan ya da satan devletteki genel refah düzeyini etkilemeyecek ölçüde olması)
  • Kritik enerji altyapılarının fiziki ve siber güvenliklerinin sağlanması

 

Enerji bağlamındaki kritik altyapılar, muhtelif sivil ve askeri tehditlere maruz kaldığından, ulusal düzeyde korunması gereken stratejik sistemler kapsamında değerlendirilmektedir. Operasyonel süreçleri hedef alan ve fiziksel dünyada çeşitli sonuçlar doğurabilecek saldırıların çoğu IT sistemlerinin kötüye kullanımı ile başlamaktadır.

Etkinlik Programı

09.00 - 09.30 KAYIT
09.30 - 09.40 AÇILIŞ KONUŞMASI
Murat İKİNCİ, STM Genel Müdürü
09.40 - 10.10 ANA KONUŞMACI SUNUMU
Dr.Fatih BİROL, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı
10.10 - 12.30 PANEL
Panelistler:
  • Prof. Dr. İsmail DEMİR, Savunma Sanayii Başkanı
  • Alparslan BAYRAKTAR, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı
  • Prof. Dr. Gülnur AYBET, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
  • Prof.Dr.Oktay F. TANRISEVER, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Moderatör:
Hakan ÇELİK, Gazeteci, Televizyon ve Radyo Program Yapımcısı ve Yorumcusu
12.30 - 13.00 SORU – CEVAP
13.00 - 14.00 RESEPSİYON

Galeri

Etkinlik Videosu

Etkinlik Podcast

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.