Gen Biliminin Geleceği
09.10.2020 STM ThinkTech

Gen Biliminin Geleceği

Stm Gen Biliminin Gelecegi
2000’li yılların başında İnsan Genom Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte ilk insan genom dizisi elde edilmiştir. Bu proje ve bulguları, modern bilim dünyasında devrim niteliğinde bir etki yaratmış olup, son yılların en önemli bilimsel buluşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu projeyle birlikte insan genomunun topoğrafyası ortaya çıkarılmaya başlanmış ve genom verisini daha iyi anlayabilmek için bir imkân doğmuştur. İnsan Genom Projesi ile saptanan 3,2 milyar DNA dizisi, insan genomunu yorumlayabilmek için önemli bir referans olmuştur. Bu projenin bulgularıyla; birçok yeni gen ve bu genlerin temel fonksiyonları keşfedilmiştir.
 
Genom tedavisinin asıl hedefi; herhangi bir hastalığın riski, teşhisi, tedavisi veya önlenmesine yönelik; bireyin genetik ve çevresel etki edebilecek faktörlerini kullanarak, bireye özel, doğru sağlık terapilerinin uygulanmasıdır. Bu amaçla; doğru hastaya, doğru ilacı, doğru dozajda ve doğru zamanda sağlamayı hedeflemektedir.
 
Bu çalışmayla Genom biliminde gelinen aşamaya bakılarak, genomik devrimin yol haritası ortaya konulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili çalışma yapan ülkelerdeki örneklerden de yola çıkılarak genom biliminde geleceğin ne vadettiği, yaşanan teknolojik gelişmelerin tıpta ne gibi yenilikler getireceği sorgulanmaktadır. Bunun için önce genom biliminin ne olduğunu ve kilometre taşlarını incelemekte fayda görülmektedir...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.