Gıda Üretimi ve Dağıtımında Otomasyon
16.12.2021 STM ThinkTech

Gıda Üretimi ve Dağıtımında Otomasyon

STM Gida Uretim Ve Dagitiminda Otomasyon Gorsel Web

Gıda insanlık tarihinin her aşamasında su ve havayla birlikte yaşamsal ihtiyaçların başında gelmiştir. Dünya üzerinde yaşayan canlılar arttıkça daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulmuş ve her geçen gün de ihtiyaç duyulmaya devam edecektir. Kâşiflerin ve bilim insanlarının gıda üretimi ve dağıtımı aşamalarında yaptıkları keşifler gıda endüstrisini günümüzdeki şekline getirmiştir.

Dünyanın doğal kaynakları hızla azalmaktadır. İklim değişikliği, tarım arazilerinin küçülmesi ve dengesiz pazar hareketleri küresel gıda sistemini güvensizleştirmektedir. Kaybedilen güvenin geri kazanılması için yapılan araştırmalar gıdada teknolojik dönüşüm ihtiyacını ortaya koymuştur. Gıda endüstrisinde dijital dönüşüm, tarihin her aşamasında olduğu gibi yeni bir devrim yaratma potansiyelindedir.

Yeni dijital çağda birbiriyle bağlantısı güçlenen sistemler ve sektörler hızla evrilirken gıda endüstrisi her geçen gün artan beslenme taleplerini daha hızlı ve verimli şekilde karşılamanın yollarını aramaktadır. Bu yollardan biri de otomasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Otomasyon, insan müdahalesinin en aza indirildiği teknolojik uygulamalar için kullanılan bir terimdir. Bu tanıma iş süreci otomasyonu, bilgi teknolojileri otomasyonu ve ev otomasyonu gibi kişisel uygulamaların da dahil olduğu birçok süreç girebilmektedir.

Otomasyonun dört temel çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

  • Temel Otomasyon: Basit ve ilkel görevlerin alınarak bunları otomatikleştiren süreçlere verilen tanımlamadır. İş süreci yönetimi ve robotik süreç otomasyonu temel otomasyon türleridir.
  • Süreç Otomasyonu: Süreç otomasyonu, iş süreçlerini sadelik ve şeffaflık yaratmak için yönetir. Bu yönetim genellikle özel yazılımlar ve iş uygulamaları tarafından gerçekleştirilir. Süreç madenciliği ve iş akışı otomasyonu süreç otomasyonu türleridir.
  • Entegrasyon Otomasyonu: Bu otomasyon türünde makineler insan görevlerini taklit edebilmektedir. Ayrıca insanlar makine kurallarını tanımladıktan sonra eylemler makinelerce otomatik olarak yerine getirilmeye başlanmaktadır.
  • Yapay Zekâ Otomasyonu: En karmaşık otomasyon düzeyi, yapay zekâ (Artificial Intelligence -AI) otomasyonudur. Yapay zekânın süreçlere eklenmesi, makinelerin artık öğrenebileceği, karşılaştıkları ve analiz ettikleri geçmiş durumlara dayanarak kararlar alabileceği anlamına gelmektedir.

 

Analizimizde, gıda üretiminde ve tedarikinde otomasyonun gelişimi incelenerek bu teknolojiyi destekleyen yeni trendler ele alınacak, ayrıca gıda sektöründe otomasyonun sağladığı avantaj ve dezavantajlar incelenerek otomasyon sistemlerinin geleceği konusunda kapsamlı bir değerlendirme ortaya konulacaktır...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Thinktech Logo ThinkTech STM Savunma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.