İLERİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ II: Türk Sağlık Sisteminde Dijitalleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi
13.09.2019 STM ThinkTech

İLERİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ II: Türk Sağlık Sisteminde Dijitalleşme Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi

Stm Ileri Saglik Teknolojileri 2

Günümüzde tüm ülkeler yüksek kaliteli, verimli, etkin, herkesin erişilebileceği, finanse edilebilir sağlık sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Kalite ve maliyet arasında dengeyi kurup optimizasyonu sağlamak, karar alıcılarının başlıca meşgalesi haline gelmiştir. Sağlık sistemlerinin denge ve optimizasyon arayışına etki eden faktörlerden biri teknolojilerdeki değişimdir. Sağlık sistemlerinde dijitalleşme süreci yaşanmaktadır ve bu süreç sağlık sistemlerinin geleceği açısından geniş çaplı sonuçlar yaratabilecek niteliktedir. Pek çok ülke bir yandan sağlık sisteminin performansının artırılması amacıyla dijitalleşmeyi teşvik ederken öte yandan bu sürecin gerçekten sağlık sistemi üzerinde beklenen etkiyi yaratıp yaratmadığını denetleme ihtiyacı duymaktadır.

Türkiye de 2000’li yılların ikinci yarısından beri sağlık sistemini kurumsal olarak yeniden yapılandırırken, günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize etmek üzere “Sağlıkta Dönüşüm” projesi yürütülmektedir. Bu projenin önemli ayaklarından biri sağlıkta hemen bütün süreçlerin dijitalleştirilmesiyle etkinlik, verimlilik ve maliyet avantajı yaratılmasıdır. “İleri Sağlık Teknolojileri” yazı dizimizin ikincisinde, Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme sürecinin vardığı nokta irdelenecektir. Analizde, ağırlıkla Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization -WHO) sağlıkta dijitalleşme için belirlediği tanım, ilke, hedef ve tavsiyelerinin yol göstericiliğinde hareket edilecektir...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.