Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Modeli
03.11.2017 Dr. Mehmet Hilmi ÖZDEMİR, STM

Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Modeli

Stm Kamu Ozel Sektor Koi
İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletler ekonomik kalkınma alanında daha aktif rol üstlenmek zorunda kalmıştır. Yeni sanayileşen ülkelerde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla içerisinde kamu harcamalarına ayrılan pay 1913 yılında %12 civarında iken, bu oran 1995 yılında %45 seviyesine yükselmiştir. Otuz yıl kadar süren aktif devlet müdahalesinin ardından 1980’li yıllarda büyük bir değişim yaşanmıştır. Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeli başlangıç itibari ile bu döneme denk gelmektedir. KÖİ, uluslararası literatürde geniş bir şekilde tartışılmasına rağmen tanım, kapsam ve içerik konularında tam bir fikir birliğine varıldığı söylenemez. Ancak KÖİ, bir proje veya hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kamunun özel sektör ile projenin tasarımı, finansmanı, yapımı ve işletilmesi ile mevcut yatırımın yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektör katılımının sağlandığı yöntemler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Söz konusu yöntemler bütünü, KÖİ projelerinde performansa dayalı uzun vadeli sözleşmeler vasıtası ile hayata geçirilmektedir.

Dünya Bankası tarafından dünya genelinde uygulanan KÖİ proje bilgileri ile ülkelerin KÖİ veri tabanları ve ilgili kuruluşlarına ilişkin bilgiler Altyapı KÖİ Projeleri Kaynak Merkezi (Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center - PPPIRC) web sayfası aracılığı ile sunulmaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerinde KÖİ pazar büyüklüğü ve sektörel dağılıma ilişkin yapılan tespit ve değerlendirmelerde, söz konusu veri tabanlarından faydalanılmıştır.      

Dünya Bankası altyapı projelerine özel sektör katılımı veritabanında (Private Participation in Infrastructure Database), 1990-2015 yıllarını kapsayan döneme ilişkin toplam 6980 KÖİ projesine 2,5 trilyon dolarlık bir yatırım yapıldığı bilgisi yer almaktadır.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.