Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ-SİM), toplumsal sorunların tespiti ve bunlara yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi olan sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak amacını taşımaktadır. ASBÜ-SİM çalışma alanı olan sosyal inovasyon ve girişimcilik olgusunun ana paydaşlarından birisi olarak özel sektörü tanımlamakta ve bu sebeple araştırma ve proje çalışmalarında strateji ve rekabet olgularını temel bileşenler olarak görmektedir. Toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yönelik akademide üretilecek olan bilginin, girişimcilik kapasitesiyle toplumsal faydaya dönüştürülmesi sürecinde önemli bir bilgi-teknoloji transferi arayüzü rolünü üstlenecek girişimcilik ekosistemi olan ASBÜ, Sosyokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşunu aktif olarak yürütmektedir. Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmakta ve ilgili alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.