Ayşe TEMİZ

Ayşe Temiz, 1990 yılında ODTÜ Havacılık Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Eskişehir Hava İkmal ve Bakım Merkezi'nde Bakım Mühendisi olarak çalıştı. 1991 Eylül ayından itibaren TUSAŞ'ta çalışmakta olup, CN235 Projesinde kanat ve arka gövde montaj sorumlusu, YARASA, ZİU ve A400M Projelerinde Yapısal Tasarım, Sistem Emniyeti, Sertifikasyon ve Tasarım Kalite sorumlusu olarak görev aldı. 2007-2014 yılları arasında Ürün Bütünlüğü ve Özel Mühendislik şefi olarak çalıştı. Bu görevi sırasında, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi çalışmalarında aktif rol aldı. TX/FX Projesi kapsamında ürün odaklı teknoloji yönetimi metodolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu ekibin üyesi olarak görev aldı. 2014 yılından itibaren Teknoloji Yönetimi Müdürlüğünde görev alan Ayşe Temiz, halihazırda Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcılığı, Ar-Ge Direktörlüğü biriminde Teknoloji Yönetimi Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda TUSAŞ’ın Fikri Haklar Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Merkezi Koordinatörü olarak görev almaktadır. İlgi alanları; teknoloji yönetimi ve stratejileri, Ar-Ge yönetimi, fikri haklar, yerlileştirme - millileştirme, üniversite-sanayi, sanayi-sanayi işbirlikleri, inovasyon yönetimi ve yenilikçi problem çözme teknikleridir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.