Dr. Davut YILMAZ

1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünde lisans, 2004 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aralık 2014’te THY Teknik’te AR-GE Daire Başkanı iken STM A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Yılmaz hâlihazırda bu görevi yürütmektedir. Dr. Yılmaz; Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti, Otonom İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Siber Güvenlik ve Büyük Veri ile Siber İstihbarat/Füzyon Merkezi, mikro/nano uydu alanlarına odaklanmak suretiyle gerek STM’de gerekse ulusal ölçekte ileri teknoloji alanlarında yeni yetenekler kazandırılmasını sağladı; mevcut imkân ve kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yatırım ve çalışmalarda bulundu.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.