Dr. Gökhan ÖZKAN

Deniz Harp Okulu Makine Mühendisliğinden lisans derecesine sahiptir. Bilgi Teknolojisi Yönetimi alanındaki Yüksek lisansını Naval Postgraduate School, Monterey / CA'da ve Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı ile Esnek Hesaplama Algoritmaları konusundaki Doktora derecesini Kocaeli Üniversitesinden almıştır. Deniz Kuvvetlerindeki 18 yıllık aktif görevinden sonra 2014 yılında emekli olup STM'de çalışmaya başlamıştır. STM ThinkTech'te Sistem Düşüncesi, Karmaşık Sistem Analizleri, Sistem Dinamikleri, Akıllı Sistemler ve Performans Yönetim Sistemleri konularında araştırma, proje, model ve simülasyon geliştirme çalışmalarında Lider Danışman olarak görev almaktadır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.