Enis Müçteba MEMİŞ

1995 yılında Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Enis Müçteba MEMİŞ, kariyeri boyunca üretim, tasarım, yazılım geliştirme ve program yönetimi faaliyetlerinde 27 yıllık bir deneyime sahip bulunmaktadır. STM’den önce savunma sanayi-inde F-16 Aviyonik Görev Sistemleri, F-16 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri, çeşitli havacılık ve teknoloji geliştirme projelerinde ülkemizin önde gelen ulusal firmaları bünye-sinde mühendis, orta kademe yönetici ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev almış-tır. Son olarak TUSAŞ’ ta Milli Muharip Uçak Program Müdürü olarak görev yapmış olan Enis Müçteba MEMİŞ Ağustos 2021 tarihinden itibaren STM’ de taktik mini İHA sistemleri, yapay görü, otonom sistemler, siber güvenlik ve bilişim, uydu ve uzay, komuta kontrol ile radar sistemlerinden sorumlu Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.