Prof. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü ÖZLÜ

Prof. Dr. Alb. Hüsnü ÖZLÜ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 1996 yılında “Milli Mücadele’de İnebolu” adlı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini, 2006 yılında da “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Savunma Sanayinin Gelişimi” konulu tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Balıkesir Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda muvazzaf subay olarak göreve başladı. 2015 yılında doçent unvanını aldı. 2010-2017 yılları arasında Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAREM) Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Millî Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı ve halen aynı görevi yürütmektedir. Millî Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı (Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAREM) Yürütme Kurulu ve Genel Kurulu, Millî Savunma Üniversitesi Türk Askeri Tarih Komisyonu üyesidir. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Türk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi, Türkiye’de Savunma Sanayi Tarihi, konularında yayınları ve “Millî Mücadele’de Kastamonu ve Birinci Mecliste Kastamonu Milletvekillerinin Çalışmaları” , “On Yıllık Harpte Askerî Harekât Değerlendirmeleri (1912-1922) adlı kitapları bulunmaktadır. 2021 Yılında Profesör unvanını almıştır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.