Prof. Dr. Oktay F. TANRISEVER

Prof. Dr. Oktay Tanrısever Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanıdır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden, Doktora derecesini ise Londra Üniversitesinden Rusya Siyaseti alanında almıştır. Kendisi ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bölge Çalışmaları ve Avrasya Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. 2017’den bu yana Dünya Enerji Konseyi Türkiye Milli Komitesi Enerji Diplomasisi Çalışma Grubu Başkanıdır. Halen Uluslararası ilişkiler kuramları; Doğu Avrupa, Avrasya ve Asya’da bölgesel güvenlik ve barış inşası; Göç, Terörizm ve Siber alan gibi Ulusötesi güvenlik konuları; Enerji, su ve çevre diplomasisi ile Uluslararası müzakere konularında araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.