Küresel Savunma Sanayiinde 2021 Öngörüleri
27.02.2021 STM ThinkTech

Küresel Savunma Sanayiinde 2021 Öngörüleri

Stm Kuresel Savunma Sanayiinde 2021 Gorsel Web

2020 yılı tarihe bir dönüm noktası olarak geçecek niteliktedir. COVID-19 pandemisi hemen hemen tüm yıl etkisini sürdürmüş ve artçı etkilerinin yaşanacağı 2021 yılına da her alanda kötü bir miras bırakmıştır. Küresel sağlık krizi, var olan ekonomik, jeopolitik ve toplumsal sorunlar üzerinde çarpan etkisi yaratmış ve bunların etkisinin yıllarca sürebileceği yaygın bir kanıya dönüşmüştür. Pandeminin savunma sanayii ve güvenlik sektörü üzerinde de derin etkileri olmuştur. COVID-19, artan jeopolitik gerginlikler ve toplumsal karışıklıkların paralelinde savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını da artırmış, ancak yaşanan ekonomik durgunluğun sosyal maliyetini azaltmak için başvurulan yüksek kamu harcamaları, savunmaya ayrılacak bütçelerin geleceğini belirsizliğe sürüklemiştir.

Bu arada pandemide teknoloji kullanımı artarken siber saldırılarda adeta patlama yaşanmıştır. Savunma sanayii ve güvenlik sektörü, pandemi tedbirlerinin yol açtığı sorunlardan da etkilenmiştir. Tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler üretimde aksamalara ve teslimatlarda gecikmelere yol açmıştır. 

Bu analizde zor bir yılın ardından savunma sanayii ve güvenlik sektörünü 2021 yılında etkileyecek ve yönünü belirleyecek eğilimler irdelenecektir. Analizde başlıca şu sorulara yanıt aranacaktır: Savunma sanayii önümüzdeki bir yılda hangi konjonktürel rüzgârların etkisi altında kalacaktır? Savunma sanayiinin hangi alanlara odaklanması beklenmektedir? Savunma sanayiinin faaliyetlerini sekteye uğratabilecek riskler nelerdir ve bunlar nasıl aşılabilir? Bu sorulara verilecek yanıtlar sektörün yaşanan küresel çalkantılarda direncinin artırılmasına ve dolayısıyla uluslararası pandemi sonrasında sağlıklı biçimde toparlanmasına katkıda bulunabilir.

Bu amaçla analizimizde, 2020 yılında risk algısında yaşanan değişmelere göz atılarak, savunma sanayiini 2021 yılında etkileyebilecek değişimler ele alınacaktır.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.