Savunma Sanayiinde İnovasyon Kültürünü Beslemek
24.12.2019 STM ThinkTech

Savunma Sanayiinde İnovasyon Kültürünü Beslemek

Stm Savunma Sanayiinde Inovasyon

Yeni fikir, bilgi, ürün, hizmet ve süreçlerin yaratılması ve uygulanması anlamına gelen inovasyon kavramı, günümüzde uzun vadeli ekonomik büyüme ve uluslararası rekabet için kilit bir faktör olarak görülmektedir. Özellikle araştırma, ekonomi, politika gibi pek çok alanda öne çıkan inovasyonlar son yıllarda savunma sanayiinin de içinde bulunduğu pek çok sektörü derinden etkilemektedir.

İnovasyon yeni bir teknolojinin, ürünün, sürecin veya hizmetin yaratılmasının yanı sıra mevcut bir teknolojinin farklı bir soruna veya alana uygulanmasını da içermektedir. Bu sayede diğer alanlardan kaynaklanan yenilikçi teknolojileri savunma sanayiine sokarak, hem ilk yatırım riski hem de fikir ile yeni bir askeri kabiliyetin sunulması arasındaki zaman aşımı en aza indirilebilmektedir. Bununla birlikte, inovasyon sadece yeni kavramlar yaratmak değil aynı zamanda kullanıcılar için katma değer üretmek anlamına da gelmektedir. Bu nedenle savunma sanayiinde inovasyon, her şeyden önce askeri kapasiteleri geliştirmeyi amaçlamalıdır.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.