Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi
02.11.2017 Murat BULUCU, STM & Enver ÇIBLAK, STM

Muharebe Sahasının Dijitalleşmesi

Muharebe Sahasinin Dijitallesmesi

Taktik Data Link (TDL) Sistemleri, geleceğin harekât alanında farklı komuta kademelerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir role sahiptir. Gelişmiş Taktik Data Link sistemleri muharebe sahasında sürekli ve otomatik güncellenen verilerin tüm dost unsurlar arasında sayısal olarak paylaşılmasını sağlamakta, geçmişte kullanılan analog sistemlere göre veri daha hızlı ve daha güvenilir şekilde iletilmektedir.

Muharebe sahasında kullanılan platformlar artık daha gelişmiş teknolojilere sahip; özellikle savaş uçakları artık daha hızlı ve daha kabiliyetlidir. Bu durum operatörlerin aldıkları verileri daha hızlı yorumlamasını ve daha hızlı karar vermesini gerektirmektedir. Geleneksel ses iletişiminin gecikmelere yol açtığı gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve eyleme geçme [Observe, Orient, Decide, Act (OODA)] süreci dijital haberleşmede daha etkin bir biçimde uygulanmaktadır.

Bu rapor, yurt içi ve yurt dışında Taktik Data Link (TDL) alanında yapılan faaliyetler hakkında güncel farkındalığı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. STM A.Ş., TDL konusunda uzun yıllarda edindiği bilgi birikimini ve tecrübesini harmanlayarak ilgili kapsamda değerlendirmelerini bu rapora aktarmıştır.

Raporun 1. bölümünde mevcut TDL’lerin tarihçesinden ve zaman içinde gelişimlerinden bahsedilmiştir. 2. bölümünde ise yurt içinde ve yurt dışında yürütülmekte olan TDL projeleri ve STM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen TDL faaliyetleri ele alınmıştır. 3. bölümde, TDL’leri geliştirme amaçlı dünyada yapılan çalışmalar ve geleceğe dönük teknolojik eğilimler ve projeler yer almaktadır. 4. bölümde ise, STM A.Ş. tarafından bu kapsamda gelecek için öngörülen teknolojik gelişmelerden söz edilecektir. Raporun son bölümünde de sonuç ve değerlendirmeler sunulmuştur.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.