İŞ DÜNYASI HARP OYUNU

İş Dünyası Harp Oyunu (İDHO); az veriden çok bilgi üreterek rekabet analizi yapan ve beklenmeyeni ortaya çıkarabilen “rol tabanlı bir simülasyon” aracıdır.

İvmelendirilmiş bir öğrenme yöntemi olarak kullanılan İş Dünyası Harp Oyununu diğer analiz yöntemlerinden ayıran temel özellikleri:

 • Çalışanların aktif katılımı
 • Simülasyonun ilerlemesine ilişkin öngörü yapılabilmesi
 • Farklı bakış açılarının kullanılması
 • Farklı öğrenme paternlerinin olması
 • Takım kültürü geliştirme
 • Dinamik simülasyon uygulaması

 

Business Wargaming Video Cover

 

Bilişim ve danışmanlık sektörlerine ilişkin strateji belirleme süreçlerinde oyun kurgulamış ve yönetmiş olan STM ThinkTech; yönteme ilişkin eğitim, oyun kurgulama ve oyun yönetme hizmetlerini sunmaktadır. Bu yetkinlik, İDHO konseptini ortaya çıkaran ve Fortune 500 firmalarının bir çoğunda uygulama yapan Dr.Benjamin GILAD’tan alınan eğitici eğitimi ile kazanılmıştır.

STM ThinkTech tarafından rekabet ortamında çalışan bir yapının bütünü için oyun kurgusu yapılabileceği gibi söz konusu yapının bir birimi, fonksiyonu veya süreci için de oyun kurgusu yapılabilmektedir.

İş Dünyası Harp Oyunu Hakkında

İDHO’da, simülasyon yazılım araçlarından farklı olarak aktif oyuncu rolü, bizzat katılımcılar (şirket çalışanları) tarafından üstlenilir. İDHO ile rakiplerin muhtemel tepkisi, hareket ve girişimlerine karşı;

 • Strateji geliştirme
 • Mevcut stratejiyi test etme
 • Stratejik erken uyarı sistemi geliştirme

süreçlerine destek sağlanır.

Business Wargaming Video Cover 2

Rekabet ortamında faaliyet gösteren şirketlerin aşağıdaki durumlarda İDHO yöntemi kullanarak bir analiz yapması önerilmektedir:

  • Sektörde kayda değer bir değişim öngörüldüğünde/olduğunda
  • Yeni bir ürün lansmanında
  • Yeni bir sektöre girişte
  • Mevcut ürünün satış oranını artırmada
  • Bir markayı lanse etme/canlandırmada
  • Rakiplere karşı savunma pozisyonu almada

İş Dünyası Harp Oyununun Katma Değeri

Şirket içi “kör nokta”lar belirlenerek; sezgisel karar verme mekanizmaları yerine, istihbarat ve bilgi temelli karar verme mekanizmalarının benimsenmesi

Yönetsel miyopluk şeklinde nitelenebilecek kısa vadeli ve dar bakış açılı bir yönetim tarzı yerine, uzun vadeli bir yönetim tarzının yerleşmesi

Duygu temelli bir yönetim yerine iletişim temelli bir yönetimin benimsenmesi

Aşırı iyimserliğin hâkim olduğu bir karar verme süreci yerine, dış çevre dinamikleriyle uyumlu bir karar verme sürecinin yerleşmesi

İş Dünyası Harp Oyunu Genel Eğitim Programı

Toplam 5 oturumdan (45’er dakikalık 4 oturum ve 90 dakikalık case study) oluşan İDHO’nun tanıtımına ilişkin STM ThinkTech taslak eğitim programı:

 • 1
  Harp Oyunu Tarihçesi
 • 2
  Harp Oyunu Tanıtımı
 • 3
  İş Dünyası Harp Oyunu (Genel Tanıtım ve Kurallar, İstihbarat Paketleri, Oyun Fazları ve Oyun Kurgusu)
 • 4
  İş Dünyası Harp Oyununda Kullanılan Analiz Araç ve Yöntemleri
 • 5
  Örnek İş Dünyası Harp Oyunu (Case Study)

İş Dünyası Harp Oyunu Kurgu ve Yönetim Süreci

İDHO; hazırlık, uygulama ve yönetim ile raporlama fazlarını içerecek şekilde planlanır. İDHO’ya STM ThinkTech oyun tasarımı ve yönetimi rolü ile, oyun kurgusu talep eden firmanın çalışanları (~20-24 kişi) ise oyun oynama rolü ile katılım sağlar.

Hazırlık Safhası

Problem Tanımının Yapılması

En Önemli Rakiplerin Belirlenmesi

Bilgi (İstihbarat) Paketlerinin Hazırlanması

Oyun Takımlarının Belirlenmesi

Bilgi (İstihbarat) Paketlerinin Paylaşılması

Uygulama ve Yönetim Safhası

Oyunun Genel Anlatımı


Yöntem Anlatımı
Takımların Oyunun 1.Turunu İcra Etmesi
Takım Sunumları


Yöntem Anlatımı
Takımların Oyunun 2.Turunu İcra Etmesi
Takım Sunumları

Raporlama Safhası

Oyununu En Önemli Çıktılarının Raporlanması

İş Dünyası Harp Oyunu ile ilgili
daha fazla bilgi ve özel çözümlerimiz için
bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.