Performansa Dayalı Lojistik
15.11.2017 Dr.Hilmi ÖZDEMİR, STM & Dr.Gökhan ÖZKAN, STM

Performansa Dayalı Lojistik

Stm Thinktech Performansa Dayali Lojistik

Ülke ekonomilerinden savunma tedarikine ayrılan payda bir düşüş trendi gözlemlenmektedir. Bu durum, savunma sektöründe sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Çözüm arayışları, silah sistemlerinin ömür devri maliyetinin yaklaşık %70’lik bölümünün gerçekleştiği işletme-idame safhasına odaklanmıştır.

Çözüm arayışları kapsamında farklı yaklaşım ve yöntemler denenmiş, sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümün Performansa Dayalı Lojistik (PDL) yaklaşımı ile bulunabileceği tespit edilmiştir. ABD başta olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde etkinlikle uygulanan PDL yaklaşımı yaygınlaşma sürecine girmiştir.

PDL; “yeni bir karmaşık savunma sistemi için malzeme çözümü aşamasından, envanterdeki bir sistem için ise işletme-idame aşamasından başlamak üzere ömür devrinin tüm safhalarını kapsayan, uzun vadeli bir destek stratejisi doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerinin elde edilebilmesi maksadıyla kamu-özel sektör imkân ve kabiliyetlerinin, tüm paydaşların kendi öz yeteneklerine odaklanmasını sağlayacak şekilde bir araya getirilerek tasarlanan ve uygun bir teşvik mekanizması ile hayata geçirilen bütünleşik lojistik stratejisi” şeklinde tanımlanabilir.

Bu raporda ABD, İngiltere ve Türkiye’de PDL alanında yaşanmış olan evrimleşme süreçleri detaylı olarak anlatılmıştır. Ayrıca PDL’nin uygulandığı program ve projelerden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. PDL uygulanan programlar üzerinde kamu, özel sektör ve akademik çevreler tarafından yapılan araştırmalarda; PDL yaklaşımı sayesinde sistemlerin göreve hazırlık seviyelerinde ortalama %20 - 40 oranında iyileşme, toplam ömür maliyetlerinde ortalama %15 - 20 oranında bir düşüş, sistemlerin faal olarak çalışma sürelerinde ortalama %40’lık bir artış, lojistik gecikme zamanlarında ise yaklaşık %70 oranında bir iyileşme meydana geldiği tespit edilmiştir. Raporun son kısmında ise ABD, İngiltere ve Türkiye PDL uygulamalarında kullanılmakta olan performans parametrelerine değinilmiştir.

Karmaşık sistemlerin kullanıldığı başta savunma olmak üzere güvenlik, enerji, ulaştırma ve sağlık sektörlerinde PDL yaklaşımı ile tedarik ve işletme - idame süreçlerinin modellenebileceği değerlendirilmektedir.

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.