BİLİM ve TEKNOLOJİ

21’inci yüzyılın radikal dönüşümlerinin temelinde bilim ve teknolojideki ilerlemeler yatıyor. STM ThinkTech olarak bilimsel ve teknolojik inovasyonları analiz ve raporlarımızla yakından takip ediyor, ülkemiz kurum ve kuruluşları için uygulama alanlarına yönelik simülasyon destekli modellemelerle çözümler üretiyoruz.

Gaziantep Makina ve Metal Sanayi Analiz Projesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile yürütülen projede; Gaziantep Metal ve Makine Sanayi üretim ekosistemi analiz edilmiş, ekosistem imkân ve kabiliyetleri (yetenekleri) ile uyumlu potansiyel alanlar belirlenmiş, potansiyel alanlarda üretime ilişkin rehber niteliğinde bir yol haritası geliştirilmiştir. Sistem Düşüncesi ve Karmaşık Sistem yaklaşımlarının benimsendiği projede; Bulanık Mantık ve Metin Madenciliği, Ömür Devri Yönetimi, Yetenek Karmaşıklık, Nicel Analiz, Nitel Analiz, Porter Beş Güç Analizi, Esnek Sistem Metodolojisi ve Sistem Dinamikleri gibi yöntemler kullanılmıştır. Proje sonucunda; mevcut üretim ekosisteminin orta-yüksek teknolojili sistemlerin üretimini yapabilecek seviyeye çıkmasını sağlayabilecek bir dönüşüm modeli geliştirilmiştir. Dönüşüm modelinde ekosistem içerisindeki kamu, akademi ve özel sektör paydaşlarının yüksek teknolojili sistem üretimine yönelik olarak entegrasyon/kümelenme bakış açısı ile atmaları gereken adımlara yer verilmiştir.

Takım Tezgâhları Yerlileştirme Fizibilite Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde yürütülen fizibilite projesinde; yurt içinde kullanılan/kullanılacak CNC tezgâhlarının toplam katma değerinin artırılması, CNC tezgâhlarının/alt sistemlerinin tedariki ve lojistik desteğine ilişkin ambargo ve kısıtlamaların etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Projede; saha çalışması (yurt içi ve yurt dışı toplam 11 firma), çalıştaylar (2 çalıştay), anket uygulamaları, toplam 197 kişi ile 251 saatlik yüz yüze görüşme, fuar katılımı ve odak toplantılar ile veri toplanmış, yurt dışı kıyaslama çalışması icra edilmiş, toplanan veriler analiz edilerek 5 Eksenli CNC tezgâhlarının yurt içinde üretilebilirliğine yönelik, içerisinde alternatif iş modellerinin yer aldığı fizibilite raporu hazırlanmıştır.

Proje çıktılarının, yurt içinde 5 Eksenli CNC üretim ekosisteminin oluşturulmasında ve Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde sanayi üretiminde verimliliğin artırılmasında rehber olarak kullanılabileceği ve böylece ihracat-ithalat dengesine pozitif yönlü katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Yetenek Karmaşıklık Modeli

Farklı sektörlerde verilecek yatırım kararlarının daha uygulanabilir ve daha gerçekçi olmaları yönünde destek sağlamak maksadıyla Ekonomik Karmaşıklık yöntemi kıyaslanarak geliştirilmiş olan bir modeldir.

Modelde; uluslararası yetenek ve ürün katalogları (ISIC, CPC vb.) kullanılarak oluşturulan soru setlerinden elde edilen veriler STM ThinkTech tarafından özgün olarak geliştirilmiş algoritmalar vasıtasıyla bilgiye çevrilmektedir. Model ile firma karmaşıklık değerleri, ürün karmaşıklık değerleri, fırsat potansiyel değerleri ve fırsat kazanç değerleri gibi bilgiler üretilmekte ve bir firmanın daha fazla katma değer yaratabileceği alternatif ürün portföyleri oluşturulabilmektedir.

Model çıktıları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üretim ekosistemlerinin yetenek bazlı olarak analiz edilmesinde, geleceğe yönelik eylem planlarının hazırlanmasında ve yatırım kararlarının (teşvik, altyapı, danışmanlık, yetişmiş insan kaynağı vb.) şekillendirilmesinde aktif olarak kullanılabilmektedir.

Gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Kayıt Ol

Bilim ve teknoloji alanına özel
stratejik işbirliği için
bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.