SAVUNMA ve GÜVENLİK

STM ThinkTech; yüksek teknolojili sistemlerin kullanıldığı ve ülkeler için çok kritik olan savunma ve güvenlik alanında konsept ve uygulama seviyelerinde analizler ile kamuoyuna vizyon sunmakta, modelleme ve simülasyon yetenekleri ile karar vericiler için politika ve strateji üretimine katkı sağlamaktadır. Bu alandaki danışmanlık birikimini ihracata da yansıtan ThinkTech, karmaşık savunma ve güvenlik problemlerinize tüm boyutları ele alarak çözümler geliştiriyor.

Ulusal Kapasite ve Performans Takip/Ölçüm Modeli

Ekonomik Karmaşıklık ve Sistem Dinamikleri yöntemleri kullanılarak geliştirilen karar destek sistemidir. Geliştirilen model, bir ülkenin ekonomik kapasitesinin yıllara sari ölçülmesini ve ekonomik kapasitenin artırılması için alınabilecek stratejik seviye yatırım kararlarının senaryo tabanlı olarak analiz edilmesini sağlayacak bir altyapı sunmaktadır.

Model, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ihraç edilmeleri durumunda ülke ekonomisine sağlanabilecek katma değerin belirlenmesi konularında uzgörü oluşturabilmektedir.

Milli Güç (Kapasite) Modeli

Milli Guc Kapasite Modeli
Milli Kapasite Modeli

Doğrusal yaklaşım ve yöntemler kullanılarak milli güç gibi karmaşık bir olguyu tekil bir endeks değeri ile ele almanın yetersizliğinden yola çıkan STM ThinkTech, Sistem Düşüncesi yaklaşım ve Sistem Dinamikleri yöntemini kullanarak Milli Güç Modelini geliştirmiştir.

Modelde; insan gücü, askeri güç, ekonomik güç, politik güç, psikososyal güç, teknolojik güç ve coğrafi güç unsurları ile bu unsurları oluşturan yaklaşık 1500 parametre dinamik (birbirleri ile etkileşimli) bir yapıda ele alınmıştır.

Geliştirilen Model, kullanılan yaklaşım ve yöntemin güçlü yanlarından kaynaklı olarak milli güç olgusu için bütüncül ve yeni bir zihinsel bakış açısı sunmaktadır. Bu zihinsel model, Milli gücü içerisinde dinamik karmaşıklık barındıran bir kavram olarak ele almakta ve bu karmaşıklığın anlaşılmasında ve analizinde kullanılabilecek yapısal ve davranışsal boyutları ortaya koymaktadır. Özellikle stratejik seviyede karar destek ihtiyacı bulunan yöneticiler için üst seviye yatırım modeli olarak da değerlendirilebilecek Milli Güç Modeli, kullanıcılarına farklı senaryolar yaratarak dinamik uzgörülerde bulunma imkânı sağlamaktadır.

NATO Bütünleşik Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli

NATO’nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla Sistem Düşüncesi yaklaşımı ve Sistem Dinamikleri yöntemi kullanılarak geliştirilen Karar Destek Modelidir.

Modelde stratejik şokların etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor. Geliştirilen modelde ayrıca, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı alanlardaki nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak analiz edilebiliyor. Model; NATO’ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Ayrıca; stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan Büyük Veri yöntemi ile toplanan canlı veri, Makine Öğrenmesi yöntemi ile işlenerek bilgiye dönüştürülüyor ve bu bilgi modele girdi sağlıyor.

 

 

Gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.

Kayıt Ol

Savunma sektörüne özel
stratejik işbirliği için
bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.