Sivil Havacılıkta Büyük Veri Teknolojisi ve Uygulamaları
02.01.2020 Fahri Tamer ÇUKUR, STM

Sivil Havacılıkta Büyük Veri Teknolojisi ve Uygulamaları

Stm Sivil Havacilikta Buyuk Veri

Son on yıllarda tüm modern toplumlarda dijital teknolojilerin gelişmesiyle dijital ekonomi de yayılmaktadır. Dünyada kişi başına veri depolama kapasitesi, 1980’lerden bu yana her 40 ayda bir kabaca iki katına çıkmış, 2012 yılından itibaren her gün 2,5 exabayt veri üretilmiştir. Bilgi teknolojileri pazar istihbaratı sunan Amerikan International Data Corporation (IDC) firması, 2025 yılında küresel ölçekte 163 zetabaytlık veri üretileceğini ve kullanılacağını öngörüyor.

Bütün bunlar dikkate alındığında Büyük Veri (Big Data) Çağında bulunduğumuz söylenebilir. Veriden daha önemlisi, bu verinin analizinden değer yaratma yeteneğidir. Bu nedenle Avrupa Komisyonu 2013’te değer zincirini gelecekteki bilgi ekonomisinin kilit noktası olarak belirlemiştir.

Büyük veri terimi, 20’nci yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmış ve kısa sürede popüler olmuştur. Büyük veri günümüzde iş fırsatlarını iyileştirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak için büyük bir potansiyeli ve geniş kapsamlı uygulamaları temsil etmektedir. Büyük veri, birçok sektörde işletmelerin karar alma şeklini değiştirmeyi vadetmektedir, böylelikle daha yüksek operasyonel verimlilik ve daha düşük maliyet elde edilebilecek, ayrıca riskler azaltılabilecektir.

Büyük verinin kullanım alanlarının artması yenilikçiliği artırmakta, toplum sağlığının iyileştirilmesinden ulusal güvenliğe, kamu düzeninin korunmasından ekonomik verimliliğin artırılmasına kadar birçok toplumsal fayda açığa çıkarmaktadır. Kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla büyük veriden fayda yaratacak yenilikçi çalışmalardan öne çıkanlar, stratejiler ve yetkinliklerin geliştirilmesini destekleyen Avrupa İçin Büyük Veri Platformu girişimi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik krizlerle başa çıkmaya yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla başlatılan “Küresel Nabız” girişimidir.

Büyük veri ve ilgili analitiklerin kullanımından faydalanmak isteyen sektörlerden biri de ülkelerin endüstriyel gelişiminde stratejik bir role sahip olan havacılık endüstrisidir. En hızlı büyüyen küresel endüstrilerden biri olan havacılık endüstrisinde verimlilik çok önemlidir. Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri arasında yer alan büyük veri analitiği havacılık sektöründe değer kayması yaratma potansiyeline sahiptir. Böylelikle sektörü sadece daha verimli değil daha emniyetli hale getirmek için de yeni mekanizmalar üretilebilecektir...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

ThinkTech STM Savunma

Thinktech Logo

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.