Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı
07.01.2019 Elif Merve DUMANKAYA, STM

Uluslararası İlişkiler ve “Güç” Kavramı

Stm Uluslararasi Iliskiler Ve Guc Kavrami

Thucydides, MÖ 431-MÖ 404 yılları arasında cereyan eden Peloponez Savaşı’nın sonunda Atina ile Melosluların durumunu bu sözle tasvir etmişti. Burada “güçlü olan”, Sparta’ya açtığı savaşta kendisini desteklemeye yanaşmayan Melos’u talan eden Atina, “zayıf olan” da Atina’nın bu kızgınlığı karşısında yenilgiye uğrayan Meloslulardı. Peloponez Savaşı’ndan bu yana geçen 2500 yıl boyunca tarih sahnesinde “güçlü olan” taraf ile “zayıf olan” taraf sık sık değişse de gücün varlığı hiç değişmeden kaldı.

Kuşkusuz güç olgusu toplumların gelişmesine bağlı olarak her zaman değişmiş, yeni biçim ve nitelikler kazanmıştır. Gücün tüm tarih boyunca politikanın belirleyici bir unsuru olması onun her zaman sosyal bilimler başta olmak üzere birçok bilim dalında araştırmacıların dikkat odağında yer almasını getirmiştir. Güç olgusunun ve değişen doğasının tanımlanması, açıklanması, özelliklerinin saptanması, hatta ölçülmesi konularında çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplini içinde ise güç konusu her zaman merkezi bir yer tutmuştur. Bu çalışmamız güç konusunun Uluslararası İlişkiler disiplini bağlamında nasıl ele alındığını tartışmaktadır...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Thinktech Logo ThinkTech STM Savunma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.