Yapay Zekâ: Yaklaşım ve Uygulamalar
04.09.2020 STM ThinkTech

Yapay Zekâ: Yaklaşım ve Uygulamalar

Stm Outlook Yapay Zeka Yaklasimlar

STM ThinkTech’in “Yapay Zekâ: Yaklaşım Ve Uygulamalar” başlıklı ilk Outlook raporu, hem yapay zekâ alanında dünyadaki gelişmeleri özetliyor hem de yapay zekânın geleceğine konunun uzmanı akademisyen, düşünür, yazar ve uzmanların görüşleri ışığında göz atıyor. Konunun uzmanlarının 150’den fazla eseri incelenerek hazırlanan rapor 11 bölümden oluşuyor.

“Tüm Dünyada Yaşanan Yapay Zekâ Patlaması” başlıklı ilk bölümde 2019 yılında yapay zekâ alanında yapılan akademik çalışmalar, alınan patent sayıları, yatırımlar, yeni uygulama alanları ve sektör büyüklüğüne ilişkin veriler paylaşılıyor. Okuyucular bu bölümde aşağıdaki sorulara da yanıt bulabilecek:

- Hangi ülke “Toplum 5.0”a ulaşmak için yapay zekâya inanıyor ve bu yolda hangi adımları atıyor?
-“Kolektif zekâ” nedir ve “yapay zekâ” ile birleşince sonuç ne olur?
-“Küçük yapay zekâ” nedir ve ne vadediyor?
- 2019 yapay zekânın geleceği için nasıl bir miras bıraktı?

JEOPOLİTİK YARIŞTA YAPAY ZEKÂ ÜSTÜNLÜĞÜ

“Yapay Zekâ ve Jeopolitik Yarış” başlıklı ikinci bölüm ise büyük güçler arasındaki yapay zekâ standartlarını belirleme yarışında son gelişmeleri özetliyor. Büyük güçler arasında yapay zekâ alanında liderliği ele geçirenin 2100 yılında dünyayı yöneteceği son derece yaygın bir görüş. Raporda Çin, ABD ve Avrupa’da yapay zekâ alanında avantaj elde etmek için son dönemde atılan adımlara göz atılıyor. Okuyucular bu bölümde aşağıdaki sorulara da yanıt bulabilecek:

-Çin gerçekten yapay zekâda dünya lideri mi?
-ABD’nin yarışta avantajı ne?
-Avrupa’yı yapay zekânın gizli gücü yapan ne?

YAPAY ZEKÂNIN EKONOMİYE ETKİLERİ

“Yapay Zekâ ve Ekonomi” başlıklı üçüncü bölüm ise yapay zekânın mayınlı tarlasına adım atıyor. Çünkü pek çok kişinin düşündüğünün aksine yapay zekânın dünya ekonomisinin kronik sorunlarına deva olacağına dair bir görüş birliği bulunmuyor. Aksine yapay zekânın verimlilik, üretkenlik, istihdam ve büyümeye etkisinin olumsuz yönde olacağına dair güçlü itirazlar yükseliyor. Okuyucular bu bölümde şu sorulara ilişkin en etkili isimlerin yorumlarını bulabilecek?

-Yapay zekâ gelişmekte olan ülkeler için bir tehdit mi?
-Şirketler yapay zekâya hazır mı?
-Finans sektörü yapay zekâya nasıl bakıyor?

“Yapay Zekâ ve Eğitim” başlıklı dördüncü bölüm ise eğitim alanında yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve tartışılan sorunlar hakkında ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor.

“Yapay Zekâ ve Sağlık” başlıklı beşinci bölüm de bir fikir çatışmasının ortasına dalıyor. Zira yapay zekâ, sağlık alanında kanserden salgın hastalıklarla mücadeleye pek çok alanda giderek daha yoğun kullanılıyor ama bu alanda yapay zekânın başvurduğu verilerin yeterliliği ve önyargı taşıyıp taşımayacağı büyük bir tartışma konusu. Okuyucular bu bölümde tarafların en güçlü yorumlarını bulabilecek.

“Yapay Zekâ ve İklim Değişikliği” başlıklı bir sonraki bölüm ise teknolojinin hem sorunun kaynağı hem de çözüm umudu olduğu sulara açılıyor. Yoğun enerji tüketerek iklim değişikliğine yol açan sera gazının salımını gerçekleştiren teknoloji şirketleri, fosil yakıt üreten şirketlerin verimliliğini artıran yapay zekâ çözümlerini de geliştirerek dolaylı yoldan CO2 salımını düşürmekte fayda sağlıyor. Aynı teknoloji yenilenebilir enerji sektörünün de verimini artırıyor. Okuyucular bu bölümde bu ikileme ilişkin çarpıcı veri ve görüşleri bulabilecek.

YAPAY ZEKÂYA EN SERT MUHALEFET SAVUNMA ALANINDA

“Yapay Zekâ, Savunma ve Güvenlik” başlıklı yedinci bölümde yapay zekâya karşı en sert muhalefetin gösterildiği alanda son tartışmalara göz atıyor. Mahremiyet ihlalleri, genetik testler, siber saldırılar, 5G ve ulusal güvenlik endişeleri, “katil robotlar” bu bölümde ele alınan konular arasında. Okuyucular bu bölümde “Düşünen makineler çağında caydırıcılık nasıl sağlanacak?” sorusuna yanıt da bulacak.

Yapay zekâ hakkındaki etik tartışmaları sonraki iki bölümde de ayrıntısıyla inceleniyor. Sekizinci bölümde yapay zekâ etiğine ilişkin endişeler ele alınırken, “İyilik Gücü Olarak Yapay Zekâ” başlıklı sonraki bölümde ise “yapay zekânın iyilik getiren bir güç olması” için gayret gösteren düşünür ve araştırmacıların çalışmaları inceleniyor.

Onuncu bölüm ise yapay zekânın geleceğine ilişkin bilim kurgu filmlerinde işlenen bir konuya yelken açıyor. Yapay zekânın insan kontrolünden çıkmasına izin verecek miyiz? Bu soru günümüzde neredeyse felsefi bir soruna dönüşmüş durumda… STM ThinkTeck Outlook, “Yapay zekâ insan zekâsını geçebilir mi?”, “İnsanın düşünmesi ile makine mantığı uyuşabilir mi?” ve “Yapa zekâ bir ideoloji mi?” gibi sorulara verilen yanıtları da aktarıyor.

Bu kapsamlı rapor son olarak 2020’li yıllara damgasına vuracağı giderek daha da belirginleşen COVID-19 pandemisinde yapay zekânın oynayabileceği rollere de göz atıyor...

Stratejik işbirliği ve ihtiyaçlarınıza özel çözüm önerilerimiz için bizimle iletişime geçin.

Bize Ulaşın

Thinktech Logo ThinkTech STM Savunma

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın mühendislik, teknoloji ve program yönetimi alanlarında ihtiyaç duyduğu “danışmanlık” hizmetinin esnek, hızlı ve dünya standartlarında verilebilmesi için 1991 yılında STM kurulmuştur. Kurumsal deneyim, bilgi birikimi, nitelikli insan kaynağı ve marka değerine sahip olan STM; “danışmanlık” alanında dünya çapında rekabet edebilir bir konuma ulaşma vizyonu ile Teknolojik Düşünce Merkezi ThinkTech’i 23 Kasım 2017 tarihinde faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi olan STM ThinkTech, objektif bir yaklaşımla, “savunma ve güvenlik” sektörü öncelikli olacak şekilde teknoloji tabanlı analizler yapmakta, raporlar yayımlamakta ve profesyonel network faaliyetleri düzenlenmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.